General 14 gener 2021

El 70% de la ciutadania creu que calen recursos per cooperació, fins i tot en el context de pandèmia

La gran majoria de catalans i catalanes estan d’acord en què les administracions públiques dediqui una part dels seus recursos a la cooperació amb els països empobrits, també en l’actual context de pandèmia. Així ho recullen els resultats d’una enquesta encarregada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) per conèixer com cal actuar en el camp de la cooperació internacional en un món en crisi marcat per grans reptes com la Covid-19 o les migracions.

La majoria de les persones enquestades creu que el principal problema mundial és la pandèmia de la Covid-19 i el 84% pensa que la resposta que s’ha de donar a aquest ha de ser global. En aquest sentit, 3 de cada 4 catalans i catalanes creuen que la pandèmia afecta de manera més significativa als països empobrits i que, per tant, si aquest països no compten amb els recursos suficients les conseqüències poden arribar també a Catalunya.

L’estudi, que s’ha presentat en roda de premsa aquest dijous 14 de gener, ha comptat amb la participació de més de mil persones d’arreu de Catalunya i ha estat realitzat per l’empresa YouGov i finançat per la Diputació de Barcelona.

MIGRACIONS FORÇADES I DRET A LA PROTECCIÓ INTERNACIONAL

Segons recull l’enquesta, un 79% pensa que les persones migrants abandonen el seu país d’origen de manera forçada fugint de la pobresa, la violència i la manca de drets humans, només un 18% creu que la migració acaba sent per voluntat pròpia. La població defensa que existeixin polítiques de cooperació cap a les zones més empobrides del planeta, ja que consideren que les desigualtat entre països els hi poden afectar directament (60%). El 46% de les persones que veuen aquesta afectació, pensen que les migracions forçades són una de les principals conseqüències de la pobresa. Com a resposta a aquest gran repte global, la majoria (56%) creu que l’Estat espanyol hauria de disposar d’eines per garantir refugi, asil i protecció a les persones que es veuen obligades a migrar.

MÉS POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Més de la meitat dels catalans i catalanes consideren que la societat encara no està prou conscienciada sobre temes de cooperació al desenvolupament. De fet, un 44% de les persones enquestades desconeixen l’existència de polítiques en aquest àmbit. Tot i el desconeixement, més del 80% creuen que s’han de destinar recursos als països empobrits. El suport de la població a les polítiques de cooperació és real però també crític, ja que consideren que les polítiques d’ajuda al desenvolupament s’implementen més per afavorir interessos econòmics, comercials i estratègics dels països desenvolupats (59%) que no pas per combatre la pobresa i fam o evitar guerres i conflictes.

Pel que fa a la tasca que es desenvolupa a les administracions públiques en matèria de cooperació, només un terç dels catalans i catalanes coneixen específicament el compromís dels països desenvolupats per destinar un 0,7% del Producte Interior Brut (PIB) a la cooperació amb les zones més empobrides. Tanmateix, més de la meitat de les persones enquestades estaria d’acord en augmentar l’aportació a la cooperació per arribar a aquest percentatge l’any 2030. De fet, un 62% consideren que la Generalitat s’hauria de fixar arribar a aquest objectiu, la majoria dels quals ho mantenen fins i tot en un context de recessió econòmica. Finalment, més de la meitat de les persones enquestades creu que el sistema econòmic mundial i la corrupció interna són els principals motius de la pobresa al món i que, per tant, s’han de posar condicions de respecte dels Drets Humans als països receptors d’aquestes ajudes.

EL COMPROMÍS DE LA SOCIETAT CATALANA EN MÓN GLOBAL I DESIGUAL

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va encarregar l’enquesta amb l’objectiu de disposar d’una fotografia clara dels coneixements i l’adhesió de la ciutadania de Catalunya sobre les respostes que cal donar davant de reptes globals com la pandèmia i les migracions. El president del Fons Català, Isidre Pineda, explica que “el més important d’aquest estudi és poder posar xifres al que, fins era, era una percepció de l’entorn de la cooperació al desenvolupament”. Segons el director del Fons Català, David Minoves, aquesta enquesta confirma que “la societat catalana sap que davant els reptes globals, fins que tots no ens en sortim, ningú se’n sortirà”. Per Minoves, aquest fet rebutja receptes insolidàries com l’eslògan “primer els de casa”. Pineda remarca que els resultats de l’estudi confirmen que “la solidaritat internacional és necessària i que cal dedicar recursos a la cooperació internacional, especialment en aquest context de crisi”.