General 22 maig 2019

EL FCCD crea un observatori de la cooperació municipalista a Catalunya

Una de les novetats de la pàgina web del Fons Català de Cooperació (FCCD) és la inclusió de l’Observatori de l’AOD dels ens locals catalans (http://www.fonscatala.org/ca/observatori).

Aquesta eina de consulta té el doble objectiu de retre comptes sobre la gestió que el FCCD ve realitzant, i analitzar la realitat de la cooperació internacional dels ens locals a Catalunya. L’observatori és una eina viva en constant actualització. La informació s’anirà actualitzant permanent conforme es vagin rebent noves dades.

La informació inclosa en el nou observatori ha estat facilitada pel conjunt d’administracions públiques catalanes, així com les que el mateix FCCD genera. L’objectiu d’aquesta eina es posar les dades a l’abast del públic, entitats i institucions interessades amb la voluntat de facilitar la recerca sobre la cooperació a Catalunya.

L’observatori inclou gràfics i mapes que mostren les tendències i contextos, oferint els trets més característics de la cooperació municipalista http://fonscatala.org/ca/observatori/cooperacio-municipalista i del propi Fons Català http://www.fonscatala.org/ca/observatori/fons-catala . Per altra banda, endinsar-se amb informes en l’anàlisi quantitativa complementant-lo amb el coneixement generat a través d’avaluacions i estudis propis o d’altres fonts. També es pot visualitzar geogràficament el desplegament de la cooperació a altres països i la participació dels diferents municipis en l’esforç de la cooperació.

Aquells agents que vulguin aportar alguna dada d’interès per l’observatori pot ser comunicada al FCCD (fonscatala@fonscatala.org) per a la seva rectificació o aclariment. De la mateixa manera, es demanarà anualment la incorporació de les dades del nou exercici, per continuar construint la sèrie històrica i conèixer l’evolució temporal de la cooperació municipal catalana.