General 1 octubre 2021

El FCCD promou la sensibilització sobre la diàspora centreamericana amb una línia de treball específica

El Fons Català, des de 2018, té una línia de treball específica amb les diàspores centreamericanes que coordina a través de la Comissió de Migracions i Desenvolupament. Amb això, es busca millorar l’impacte dels projectes de desenvolupament als països d’origen, promoure la participació de les persones migrants en el teixit associatiu a Catalunya per millorar la cohesió social, acompanyar les entitats en la preparació de projectes, i enfortir l’arrelament i visibilitat de les associacions centreamericanes tant a Catalunya com al país d’origen.

Des d’aquesta línia es dona suport al projecte “Sueños de los Cheros Guanacos: Vincles entre Catalunya i El Salvador“, de l’Associació Salvadorenya de Catalunya (ASCA) i RuidoPhoto, en el qual s’ha generat un material fotogràfic que es podrà veure en diferents municipis de Catalunya fins el desembre.

L’objectiu d’aquest projecte és sensibilitzar a la ciutadania catalana sobre la realitat social del Salvador i la realitat de la diàspora salvadorenya a Catalunya, abordant tant les causes i les motivacions que impulsen a les persones a migrar, com els reptes que hi ha quan s’arriba a la societat d’acollida. A més, també es busca generar coneixement en la població del Salvador sobre el procés d’emigració i la situació dels migrants salvadorenys a Catalunya des d’una perspectiva de justícia global.

Com a mecanismes de sensibilització s’han generat materials comunicatius que mostren diverses experiències en relació al procés de migració i de la societat d’acollida relacionats amb aspectes culturals i identitaris, facilitats i/o dificultats per a la inclusió a la societat d’acollida, qüestions administratives i burocràtiques i les motivacions per decidir emigrar:

  • Entrevistes a persones salvadorenyes residents a Catalunya en ràdios comunitaries del Savador amb l’objectiu de donar a conèixer les seves històries.

  • Càpsules audiovisuals amb 4 històries de vida de dos homes i dues dones d’origen salvadoreny residents a diferents municipis catalans.

  • Una exposició de fotos que mostra les dues bandes del procés migratori: l’origen i el destí.

Entre octubre i desembre de 2021 les fotografies es portaran a diversos centres de secundària dels quatre municipis catalans implicats en el projecte (Gavà, El Prat de Llobregat, Barcelona i Viladecans) i l’ASCA farà un taller d’interculturalitat.

Dates

El material estarà exposat a Gavà fins el 15 d’octubre, a partir d’allà es podrà veure al Prat de Llobregat fins el 2 de novembre, i seguidament, del 3 al 26 de novembre a Barcelona, i del 3 al 23 de desembre a Viladecans.