General 4 juny 2020

El FCCD reuneix el Grup de Treball de Nicaragua per analitzar els efectes del coronavirus

El FCCD ha activitat el Grup de Treball de Nicaragua davant dels efectes que la Covid-19 està tenint en aquest país de l’Amèrica Central. Les conseqüències són cada vegada més evidents, i la xifra de contagis i víctimes està en creixement exponencial des de fa tres setmanes. En la reunió virtual del grup de treball del dimecres 3 de juny hi han participat representants de diversos ajuntaments que recolzen projectes actius o que tenen vincles de cooperació estables amb aquest país amb la responsable de la campanya “Món Local Covid-19” i el representant del Fons Català a Managua que ha compartit la informació recollida sobre terreny.

Nicaragua és un dels pocs països del món que no ha pres cap tipus de mesura oficial de confinament o tancament de serveis i negocis no essencials, i més aviat ha optat per deixar oberta l’economia en un context on més del 70% de la població treballa al sector informal. Aquesta decisió està provocant ara un increment de contagis que podria posar el país com a líder de la regió en casos de coronavirus. El difícil accés a dades oficials contrastades també ocasiona dubtes i crítiques des dels sectors professionals de la salut, i s’ha creat un Observatori ciutadà que manté un recompte paral·lel de casos de contagis i víctimes mortals que certifica la gravetat de la situació.

Malgrat que el govern nacional ha reiterat, a través d’un Llibre Blanc publicat recentment, que seguirà sense prendre mesures de confiament, els metges col·legiats, l’empresa privada i altres sectors socials han fet una crida a una quarantena voluntària des del dia 1 de juny per mirar d’aturar l’expansió de la pandèmia.

Actuacions amb afectacions parcials i temporals

El Grup de treball de Nicaragua del FCCD ha analitzat aquest context i l’afectació que pot tenir sobre els projectes que s’estan finançant actualment a Nicaragua. En línies generals, la majoria de contraparts està optant per tancaments parcials o totals de manera temporal, malgrat que les alcaldies segueixen formalment obertes i estan atenent persones presencialment a les seves seus. En tot cas, els projectes que inclouen serveis i atenció destinades a persones més vulnerables (gent gran, víctimes de violència, persones amb discapacitat…) estan prenent les mesures necessàries per minimitzar els riscos i seguir atenent els casos més urgents.

Reunio grup treball nicaragua

S’ha constatat la necessitat de mantenir aquests suports ja previstos enguany, per evitar que els projectes quedin en risc d’aturada total. En el marc de la campanya “Món Local Covid-19”, s’anirà valorant el tipus de resposta per a Nicaragua, sempre prenent en consideració les capacitats financeres i la possibilitat d’anar resolent determinades situacions amb els recursos existents en cadascun dels projectes en curs.