General 2 maig 2023

El Fons Català celebra la 46a Assemblea General Ordinària

El divendres 28 d’abril es va celebrar la 46a Assembla General Ordinària del Fons Català en format híbrid, amb la participació de la directora de l’Agència Catalana de Cooperació, Yoya Alcoceba, que va donar la benvinguda als més de 50 governs locals assistents, els quatre membres de la Junta Permanent, direcció i l’equip tècnic.  

L’Assemblea va aprovar els comptes de 2022, la memòria d’activitats, el pressupost 2023 i les línies de treball 2023, i va poder conèixer l’estat de la feina i projectes de totes les àrees tècniques de l’entitat, així com de la Confederació de Fons de Solidaritat de l’Estat.