General 13 desembre 2021

El Fons Català modifica els seus estatuts en una Assembla General Extraordinària

Des que va esclatar la Covid-19 el Decret 53/2020 va permetre fer reunions no presencials per a tota mena d’entitats i institucions fins a finals de 2021 com a mesura de prevenció davant la pandèmia. A partir de l’1 de gener de 2022 les organitzacions que desitgin mantenir aquest mètode per fer reunions han de tenir especificada aquesta opció als textos estatutaris. Fins al moment els estatuts del Fons Català no preveien aquesta eventualitat, i atès que la situació de pandèmia no s’ha acabat, i també per facilitar la celebració de reunions virtuals dels òrgans de govern, era necessari fer una modificació dels textos abans de 2022.

A part del canvi referent a les reunions no presencials, també s’han fet altres modificacions com ara la substitució del terme “països desfavorits” per “països empobrits”, la periodicitat de reunions de la Junta Executiva, especificar el caràcter municipalista de l’entitat, redactar més detalladament les finalitats de l’entitat, substituïr el concepte de “gerent” per “director/a”, eliminar les dues convocatòries de reunió i deixar-ne només una…

Totes les modificacions han estat aprovades pels socis del Fons assistents a la reunió.