General 11 novembre 2020

El Fons Català plantejarà canvis en l'ordenament jurídic de la cooperació

Aquest dimecres, 11 de novembre, s’ha fet la primera reunió del nou grup del Fons Català de Cooperació que treballa per simplificar les convocatòries i justificacions dels projectes. Aquest grup també és l’encarregat d’impulsar canvis en el marc legal català i estatal de cooperació internacional que reconeguin el paper dels fons i dels ens locals.

En la reunió, presidida per la vicepresidenta Núria Parlon i la diputada de Relacions Institucionals de la Diputació de Barcelona, Pilar Díaz, s’ha encarregat l’elaboració d’un estudi sobre la problemàtica administrativa que existeix a l’hora de fer les justificacions de projectes ja executats. Aquest treball ha de detectar les múltiples incidències que es produeixen, analitzar com es treballa en administracions europees, estatals, autonòmiques… per acabar fent una proposta que sigui eficaç i eficient que haurà de treballar i debatre el grup de treball. Actualment hi ha disparitat de requisits, aplicació de criteris diferents o l’existència de molts models diferents de justificacions econòmiques.

Parlon ha assegurat que cal actuar perquè el sistema jurídic-institucional dels ens locals en el camp de la cooperació “es troba desfasat i no atorga, ni reconeix, ni harmonitza, un marc competencial definit i clar”. Un fet que afecta les administracions públiques però de “retruc” al conjunt d’actors com les entitats, universitats, centres d’investigació, etc.

Parlon grup treball

Pel que fa a l’encaix dels fons de cooperació i dels ens locals en la futura normativa estatal de cooperació s’ha aprovat elaborar un estudi sobre les modificacions legals a introduir en l’ordenament jurídic estatal i autonòmic, Aquest se centrarà a analitzar el tractament legal actualment vigent a l’Estat espanyol, quin tractament existeix en països de l’Europa occidental i farà un recull de propostes de modificació.

Aquest grup de treball, que des del Fons Català coordina Jordi Garrell, es va constituir el passat 2 de juliol.