General 10 novembre 2021

El Fons participa en el Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional

Una representació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament participa en el Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al Desarrollo que se celebra del 10 al 12 de novembre a Còrdova (Andalusia). Representants de 300 institucions i governs locals reflexionaran sobre el paper de la cooperació local descentralitzada, la revitalització del valor de l’acció exterior de les polítiques públiques locals i els reptes i incidència territorial.

Aquesta trobada comptarà amb sessions plenàries, tallers, activitats paral·leles i l’intercanvi d’experiències; l’objectiu és plantejar propostes per a la reflexió sobre el paper del municipalisme en la cooperació. Representants de la Junta Directiva del Fons Català seran ponents de diverses de les activitats programades.

DIÀLEGS I TALLERS PER PARLAR DE DIFERENTS ÀMBITS DE LES POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ

El diàleg polític sobre “El paper dels governs locals en la cooperació espanyola” que es farà dijous al matí comptarà amb la participació de la vicepresidenta del Fons i presidenta de la Confederació de Fons de Cooperació (CONFOCOS), Núria Parlon. En ell es debatrà la reforma de la cooperació, les potencialitats que té la cooperació municipal i la necessitat de trobar vies d’articulació amb la resta d’administracions.

En els diferents tallers programats dijous i divendres es tractaran diverses temàtiques: les aliances i xarxes per a potenciar la cooperació municipalista a Espanya; les experiències i metodologies per a treballar en projectes municipalistes, la integració de gènere i drets humans i els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) en la cooperació municipalista on intervindrà el president del Fons Català, Isidre Pineda o les bases, convocatòries i normatives per a una cooperació més efectiva amb la participació de la tresorera del Fons Català, Alba Martínez, entre altres.

També hi haurà activitats paral·leles on les entitats col·laboradores podran fer trobades al voltant de la internacionalització, l’impuls als processos de desenvolupament sostenible o la Nova Agenda Urbana. A l’Àgora Pati es presentaran programes i bones pràctiques de cooperació en un format àgil i ràpid.

El Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al Desarrollo està organitzat pel Fons Andalús de Municipis per a la Solidaritat Internacional (FAMSI), la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i la Confederació de Fons de Cooperació (CONFOCOS).

Presentació del Encuentro Estatal de Gobiernos Locales y Cooperación Internacional al Desarrollo. Diputació de Còrdova.