El Fons Català

Equip

El Fons Català de Cooperació disposa d’un equip tècnic format per personal contractat que s’encarrega de realitzar i coordinar les tasques pràctiques que requereix tota la dinàmica del treball de l’associació.

Direcció

 • Director

  David Minoves

  dminoves@fonscatala.org

Àrea de Projectes

 • Coordinació tècnica de l’Àrea de Projectes i Informàtica

  Albert Pujol

  apujol@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 102
 • Coordinació tècnica de l’Àrea de Projectes i Secretaria

  Marta Pujolràs

  mpujolras@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 101
 • Responsable de control econòmic de projectes

  Sandra Martínez

  smartinez@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 103
 • Tècnica de control econòmic de projectes

  Marta Ventura

  mventura@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 104
 • Tècnica de control econòmic de projectes

  Laura Fontana

  lfontana@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 116

Àrea d’Administració i Finances

 • Responsable d’administració i finances

  Josep Maria Frigola

  jmfrigola@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 107
 • Tècnica d’administració i finances

  Sofia Bonany

  sbonany@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 108
 • Tècnica d’Administració i finances

  Georgina Sala

  gsala@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 109

Àrea de Drets Humans i Espais de Concertació

 • Responsable de Drets Humans i espais de concertació

  Toni Borrell

  tborrell@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 114
 • Tècnica de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS)

  Zeynabu Said

  zsaid@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 123

Àrea d’Acció Humanitària, Emergències i Unitat d’Avaluació

 • Responsable d’Acció Humanitària, Emergències i Unitat d’Avaluació

  Victòria Planas

  vplanas@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 111
 • Tècnica d’Acció Humanitària i Emergències

  Marina Juan

  mjuan@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 119
 • Project Manager del projecte COMET

  Aleksandra Semeriak

  asemeriak@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 122

Àrea d’Àfrica, Mediterrània i Àsia

 • Responsable d’Àfrica, Mediterrània i Àsia

  Joan Ribas

  jribas@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 112
 • Responsable de l’oficina a Senegal

  Toti Rovira

  oficinasenegal@fonscatala.org
 • Tècnica d’Àfrica, Mediterrània i Àsia

  Lídia Martos

  lmartos@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 113
 • Estudiant en pràctiques

  Marta Verdejo

Àrea de Comunicació

 • Responsable de Comunicació

  Txell Escolà

  tescola@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 110
 • Tècnica de Comunicació

  Sara Centellas

  scentellas@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 118

Observatori de la Cooperació Municipalista

 • Tècnic de Dades i Coneixement

  Juan Campoamor

  jcampoamor@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 106

Àrea de Projectes Europeus

 • Responsable de Projectes Europeus

  Marta Anglès

  mangles@fonscatala.org 93 412 26 02 ext. 105

Àrea d’Amèrica Llatina

 • Responsable d’Amèrica Llatina

  Xavier Ruiz

  xruiz@fonscatala.org