General 28 octubre 2021

El Grup Treball Refugi reforça el seu compromís per fer front a la crisi d'acollida

Dijous 28 d’octubre s’ha reunit telemàticament el Grup de Treball Refugi per informar sobre l’estat dels nous projectes en matèria de migracions i les últimes missions a terreny a Canàries i als Balcans.

La nova campanya “Obrim escletxes a l’Europa fortalesa“, creada per ampliar el suport i l’acompanyament a les persones en moviment, està activa i necessita el suport del municipalisme català per mantenir la xarxa de suport sociojurídic a la Frontera Sud, a la ruta dels Balcans i a Grècia. L’espai del grup de treball ha servit per explicar amb detall els 6 projectes que formen part de la campanya i per resoldre dubtes, així com traslladar les dades de context sobre les rutes migratòries i les xifres de les arribades a la península.

Per altra banda s’han explicat les dues missions que s’han fet a terreny el 2021 als Balcans i a l’arxipelag canari. Una per a fer seguiment del projecte “Nòmades hotline: Teixint justícia i dignitat a la ruta dels Balcans” i per identificar necessitats a la zona, i l’altra per veure vies de col·laboració amb municipis canaris per fer una gestió compartida de l’acollida, i per donar suport a les entitats i societat civil organitzada.

Finalment s’han compartit els posicionaments i mocions que ha fet tant el Fons Català com diversos ajuntaments en els darrers mesos en matèria migratòria, com ara el que fa referència al conflicte a l’Afganistan i a la situació de perill de les dones i les nenes del país. Algunes veus municipals han posat èmfasi en la incidència política

El municipalisme té un gran compromís amb el refugi i es mobilitza no només per donar suport a projectes a terreny, sinó també per generar sensibilització a Catalunya i fomentar la solidaritat entre territoris. S’estan començant a organitzar iniciatives en aquesta línia per l’any 2022.