General 6 abril 2022

El poder de l'esport en la reconstrucció del teixit social en poblacions vulnerables

L’esport té un gran potencial com a eina de transformació social gràcies als indubtables beneficis físics i emocionals que ofereix a totes les persones que el practiquen, com ara una millora de l’autopercepció, l’autoestima, la confiança en un mateix, el foment de pertinença en una comunitat i de resolució de conflictes, la deconstrucció d’estereotips de gènere i la generació d’hàbits positius, entre d’altres.

De fet, l’agenda 2030 de Nacions Unides reconeix l’esport com una eina imprescindible al servei del desenvolupament i la pau: “L’esport té el poder de canviar el món i històricament ha exercit un paper important en totes les societats, sigui en forma de competicions esportives, d’activitat física sense més o fins i tot de jocs. És un dret fonamental i una eina poderosa per enfortir els llaços socials i promoure el desenvolupament sostenible, la pau, el benestar, la solidaritat i el respecte”.

Així mateix, l’esport pot incidir en diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030, com ara l’ODS 3 – Salut i benestar, el 4 – Educació de qualitat, el 5 – Igualtat de gènere, el 8 – Treball digne i creixement econòmic, l’11 – Ciutats i comunitats sostenibles i el 16 – Pau, justícia i institucions sòlides.

Amb motiu del Dia Mundial de l’Esport pel Desenvolupament i la Pau, el Fons Català ha parlat amb dues entitats amigues centrades en la promoció de l’esport en entorns vulnerables al Camerun i a Grècia per conèixer quins són els beneficis i l’impacte de la seva estratègia de treball.

Camerun

Entitat: Cercle d’Education, Formation et Sensibilisation de la Jeunesse (CEFOSJEC)

Projecte: Escola de futbol per a infants del barri d’Etetack a Yaoundé, capital del país

“Per a nosaltres l’esport és molt important perquè és una activitat que permet als infants d’Etetack reunir-se per compartir moments d’alegria i amistat sense distinció de gènere, religió o fins i tot d’ètnia. Per tant, l’esport ens serveix com a mitjà per apropar els infants per, després, orientar-los sobre la vida en societat, sobre la seva educació escolar i fins i tot sobre la seva orientació professional.

Quan els infants vénen a nosaltres per la pràctica esportiva, els anotem als nostres registres i fem una petita enquesta que ens permet saber quina és la seva història, ja que estem en un barri humil i amb moltes necessitats i els nens i nenes es veuen impactats social i educativament per la pobresa dels seus pares. Per tant, a través de la nostra feina a l’entitat intentem donar suport a aquests nens en l’àmbit de l’educació (suport escolar), en l’àmbit de formació professional i, sobretot, per transmetre els valors universals d’amor, compartir i solidaritat.

– William Encadreur, president

.

Grècia

Entitat: Yoga and Sport with Refugees

Projecte: Classes de yoga a les persones refugiades a Lesbos

“A través del yoga i de l’esport les persones refugiades poden desfer-se dels pensaments i energies negatives. Ser actiu en el nostre gimnàs els ajuda a relaxar-se, a estar més units i a crear una comunitat molt forta que va més enllà del seu temps a Lesbos.

Fer una activitat física en el cas de les persones refugiades a Lesbos o a altres camps de refugiats a Grècia i al món, ajuda a millorar la seva salut física i mental. És una possibilitat de tornar a tenir una rutina sana, de tornar a tenir algun control de la seva vida i poder empoderar-se tant en l’àmbit individual com col·lectiu”.

– Estelle Dean, directora

.