General 30 desembre 2020

Els ens locals mantenen el compromís amb la cooperació en un 2020 marcat per la Covid-19

Els ajuntaments i ens supramunicipals catalans mantenen el seu compromís amb la cooperació al desenvolupament en un any 2020, marcat per la Covid-19. Conscients que la pandèmia és global i que tindrà un especial efecte en les zones econòmicament més pobres, els ens locals aposten per continuar treballant en la reducció de les desigualtats Nord-Sud. El Fons Català de Cooperació tancarà el 2020 complint les previsions pressupostàries fetes a finals del 2019, quan encara ningú intuïa una pandèmia global. Així ho va explicar la seva tresorera, Alba Martínez, en la darrera reunió 2020 de la Junta Executiva i Permanent que es va fer el dimarts 29 de desembre per via telemàtica.

Pendent del tancament final d’aquests darrers dies, els ingressos de l’ens per part de socis i ens col·laboradors seran similars als dels anys anteriors, el que evidencia que el compromís solidari es manté tot i la Covid-19. Les previsions i el compromís de totes les institucions farà que el Fons Català pugui tancar el 2020 amb equilibri financer tenint en compte que la pandèmia ha obligat a ampliar projectes per fer front a la situació d’emergència.

L’actual cojuntura mundial ha fet que s’hagi donat suport a 31 nous projectes de cooperació al desenvolupament amb un cost de 368.411 i que s’hagin ampliat 47 dels projectes que s’estaven executant pels efectes de la Covid-19 per un valor de 517.206 euros.

Tot i això també ha estat possible per la participació dels ajuntaments i ens en la campanya “Món Local Covid-19” que es va engegar per actuar en aquelles zones amb menys recursos i on es preveuen greus conseqüències a causa de no disposar sistemes de salut pública i protecció social o en campaments de persones refugiades, on les condicions de salubritat són deficients per evitar l’expansió del virus.