General 22 gener 2021

Els municipis solidaris amb el Sàhara aposten per la sensibilització i la incidència política

La presidenta de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) i Regidora de Cooperació de Sant Cugat, Gemma Aristoy, ha presentat i dinamitzat l’assemblea anual de la Coordinadora, celebrada aquest divendres, 22 de gener, de manera telemàtica. Durant l’acte, s’ha presentat el pla de treball d’aquest any, 2021, que té com a objectiu impulsar accions conjuntes per posar a l’agenda tant nacional con internacional el reconeixement dels drets humans i d’autodeterminació de les persones sahrauís. Aquesta assemblea se celebra en un context complicat per al poble sahrauí, que actualment es troba en guerra, després del trencament de l’alto al foc per part del Marroc. Tot i les protestes de la societat civil solidària amb el poble sahrauí i davant la inacció per part de la comunitat internacional, la guerra segueix després de dos mesos. En aquest sentit, el suport del municipalisme català esdevé molt important per acabar amb la vulneració sistemàtica de drets humans que pateix el poble sahrauí.

El pla de treball aprovat en assemblea inclou el seguiment dels projectes de cooperació engegats als campaments de persones refugiades, especialment els d’àmbit sanitari, la promoció d’activitats i accions de sensibilització adreçades a diferents públics (estudiants, joves, ciutadania en general) o l’elaboració materials comunicatius d’explicació del conflicte sahrauí, tant des de la realitat dels campaments com des dels territoris ocupats. També incorpora un apartat d’incidència política, que s’iniciarà amb una acció per aquest 27 de febrer, dia de la celebració de la proclamació de la RASD, i l’impuls, com ja s’ha fet fins ara, de mocions de suport al poble sahrauí a tots els ajuntaments catalans. A l’assemblea també s’ha aprovat la memòria d’activitats i econòmica.

La Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí

La CCASPS està formada per ens locals i entitats municipalistes de solidaritat i cooperació que actuen al Sàhara Occidental i defensen el seu dret d’autodeterminació en el marc de conflicte de descolonització i d’ocupació militar per part del Marroc. Fundada l’any 1996, el seu objectiu és millorar l’eficàcia i l’eficiència promovent la coordinació i complementarietat de les accions d’incidència política sobre el Sàhara Occidental i de cooperació amb aquest territori.

Bandera del Sàhara Occidental ondejant a la Plaça de la Vila de Sant Cugat el passat 27 de febrer