General 25 maig 2023

Es publica la resolució definitiva de de concessió de subvencions de l'Agència Catalana de Cooperació

Avui s’ha publicat la resolució definitiva de la  concessió de subvencions presentades per a la concessió de subvencions destinades a l’enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les entitats de les quatre províncies catalanes amb compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans. Es pot consultar el document final en aquest enllaç. 

Per primera vegada, el Fons Català ha gestionat la subvenció de les demarcacions de Barcelona i Tarragona. A Girona ho ha gestionat la Coordinadora d’ONG Solidàries, i a Lleida la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments Solidaris de Lleida.

L’instrument, en marxa des de 2017, dona suport a entitats del territori per a enfortir-ne l’estructura i les capacitats, i contribuir a impulsar les seves iniciatives a través de la comunicació, la sensibilització i la incidència.

En total, aquesta convocatòria ha rebut 58 sol·licituds de subvenció, de les quals se n’han finançat 47. Amb un pressupost total d’1,2 milions d’euros, aquesta convocatòria fa possible el finançament de 19 projectes a Girona, 16 a Lleida, 9 a Barcelona i 3 a Tarragona. El valor de les subvencions va dels 5.000 als 25.000 euros, i inclou conceptes com l’enfortiment d’equips i estructures, la transversalització de l’enfocament de gènere, les iniciatives de difusió, i la formació professional.