General 10 novembre 2022

Formacions per l'enfortiment d'entitats de migracions i desenvolupament: conclusions

Les organitzacions de persones migrades que treballen en l’àmbit de les migracions i el desenvolupament a Catalunya són nombroses i des de fa anys són entitats que promouen el desenvolupament local a origen, fomenten la participació de la població migrada a Catalunya i contribueixen en la sensibilització de la població catalana sobre les diverses realitats del Sud Global.

Des del Fons Català de Cooperació es treballa de forma conjunta amb aquestes entitats des d’un enfocament de ciutadania i circularitat, i se les acompanya en el seu procés d’enfortiment. Per aquest motiu, es va fer una proposta formativa per contribuir en aquest enfortiment de capacitats, per tal que es converteixin en agents decisius en relació a la cooperació al desenvolupament en origen i, a través de l’educació crítica i transformadora, en actors claus per la cohesió social a les societats d’acollida. 

Les formacions s’han fet entre l’octubre de 2021 i el maig de 2022 a 77 entitats de les quatre províncies catalanes. El programa consistia en tres activitats: 

  • Cinc sessions formatives: enfocament de gènere basat en Drets Humans, enfortiment organitzatiu de les entitats, comunicació i educació crítica i transformadora, i introducció a la formulació. 
  • Mentoria i elaboració de propostes 
  • Sessió de retorn i avaluació

 

Què n’extreuen les entitats d’aquestes formacions?

Prop del 77% de les persones assistents al programa han indicat que modificaran alguna metodologia o procediment dins l’entitat, com ara l’enfocament de gènere, millorar les eines de comunicació dels projectes o formar-se per poder fer incidència política. 

Pel que fa als eixos específics de les formacions, un 88% veu útil incorporar l’enfocament de gènere basat en Drets Humans, un 92% valora positivament el coneixement per enfortir organitzativament les entiats, un 88% creu important potenciar la comunicació per aconseguir els objectius de l’entitat, i un altre 88% està d’acord en enfortir els coneixements sobre formulació de projectes. 

A part de les sessions formatives, les entitats s’han implicat en processos de mentoria amb el Fons Català, a través dels quals s’ha fet una acompanyament per aconseguir la constitució legal de les entitats, per formular i presentar a convocatòries projectes de cooperació i educació, per millorar la gestió interna (redacció de plans estratègics, subvencions, motivació de l’equip), i per enfortir la comunicació (redacció de plans de comunicació, gestió de xarxes socials…).

 

Reptes de futur

A partir d’aquestes formacions s’obren escenaris futurs als quals caldrà donar resposta, com ara la necessitat d’un acompanyament continuat per seguir reforçant la formulació de projectes, la gestió econòmica, la cerca de finançament, la perspectiva de gènere o la perspectiva antirracista, entre d’altres. A més, també s’ha detectat la necessitat de generar una xarxa d’entitats de migracions i desenvolupament per tal d’intercanviar experiències, crear plataformes de treball i poder formar part de les coordinadores d’entitats territorials.