General 11 febrer 2020

Gemma Aristoy escollida presidenta dels municipis solidaris amb el poble sahrauí

Gemma Aristoy és la nova presidenta de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS). La regidora de Ciutadania de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) va ser escollida en l’assemblea de la Coordinadora que es va fer aquest dilluns 10 de febrer a Barcelona on s’havia de renovar els òrgans de direcció, després de les darreres eleccions municipals. Un dels grans objectius del nou equip és desplegar el Pla Estratègic de Cooperació amb el Sàhara Occidental, aprovat l’any passat.

En l’assemblea també es va aprovar la memòria d’activitats i la memòria econòmica de l’exercici 2019. Entre les línies d’acció que s’han definit, seguint el pla estratègic de la CCASPS, aquests 65 ajuntaments catalans impulsaran accions per incidir en l’agenda nacional i internacional el ple reconeixement dels drets dels sahrauís i el seu dret a l’autodeterminació. També s’impulsaran accions de denúncia de la vulneració sistemàtica dels drets humans als territoris ocupats i l’espoliació de recursos naturals del Sàhara Occidental i realitzaran activitats de conscienciació a la població com el programa «Vacances en pau», molt consolidat a Catalunya.

En aquest plenari on es va fer balanç anual també van intervenir el president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), Isidre Pineda i la presidenta en funcions, Olga Arnau. El subdelegat del Polisario a Catalunya, Mah Iadih i del director del FCCD, David Minoves també van prendre la paraula.

La CCASPS està formada per ens locals i entitats municipalistes de solidaritat i cooperació que actuen al Sàhara Occidental i defensen el seu dret d’autodeterminació en el marc de conflicte de descolonització i d’ocupació militar per part del Marroc. Fundada l’any 1996, el seu objectiu és millorar l’eficàcia i l’eficiència promovent la coordinació i complementarietat de les accions d’incidència política sobre el Sàhara Occidental i de cooperació amb aquest territori.

Fons Catala 02112020 assemblea coordinadora sahara 1

MÉS INFORMACIÓ

➡️ Web de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí (clica aquí)