General 21 octubre 2019

Interès d'organitzacions internacionals per una nova aula d’acollida a Tànger per facilitar l’educació a famílies migrants

L’aula d’acollida de preescolar que l’associació AHLAM ha obert a una escola del barri de Mesnana (Tànger, Marroc) per garantir el dret a l’educació (ODS 4) dels infants de famílies migrants i promoure la cohesió social entre la població autòctona i la nouvinguda ha suscitat l’interès d’organitzacions com UNICEF i l’oficina de la Comissió Europea al Marroc. En el marc de la campanya Món Local Refugi, els ajuntaments de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), Vilassar de Mar (Maresme), Sant Pere de Ribes (Garraf) i Rubí (Vallès Occidental) col·laboren en aquest projecte on el FCCD hi ha aportat 25.000 euros. Un representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), conjuntament amb representants dels fons Mallorquí, Menorquí i Pitiús, varen fer-ne un seguiment els dies 8 i 9 d’octubre i varen coincidir amb representants d’aquestes institucions, interessades en seguir el desenvolupament d’aquesta iniciativa pilot al sistema educatiu marroquí de la qual se’n beneficien tant famílies d’origen sud-saharià com famílies marroquines.

Treballar pel dret a l’educació d’infants de famílies migrants i per la cohesió social a Tànger

Visita a l'aula d'acollida de Tànger

El nord del Marroc és un dels punts calents de les rutes migratòries de l’Àfrica sud-sahariana cap a Europa. A la regió de Tànger hi ha milers de persones que, després de mesos de viatge a través del Sàhara exposades a privacions, abusos i violència per part de les autoritats i dels traficants de persones als països que travessen, arriben a les portes d’Europa en pèssimes condicions i sovint marcats per traumes tant físics com psicològics. Els infants són especialment vulnerables a aquestes situacions ja que, a més de la indefensió en què es troben durant el trajecte, deixen de ser escolaritzats en unes franges d’edat clau per al seu desenvolupament personal i social.

L’aula d’acollida promoguda per aquest projecte, inspirada en el model que Ahlam va visitar al desembre de 2018 a Mataró, respon a aquestes problemàtiques oferint un espai d’interacció i de convivència intercultural entre 30 infants d’origen sud-saharià residents a Tànger i infants marroquins, així com entre les seves famílies, a través de la garantia del dret universal a l’educació (ODS 4) reconegut per la constitució marroquina de 2011. D’una banda reforça la integració a través d’itineraris específics en llengua àrab i francesa i sobre cultura marroquina, i la cohesió social a través del treball intercultural i dels espais de trobada entre mares i pares marroquins i sud-saharians. I d’altra banda permet a aquests infants en situació de vulnerabilitat gaudir d’unes millors condicions de vida garantint-los l’accés al menjador escolar, a l’escolarització efectiva i a un espai de joc, aprenentatge i relació amb altres infants amb les condicions materials i l’acompanyament pedagògic i psicosocial adequats. El fet de poder escolaritzar els infants també allibera les seves famílies (especialment a les mares) per destinar més temps a la recerca de treball, atendre gestions administratives o assistir a formacions que els permetin una millor integració a la societat d’acollida.

Cal destacar la implicació en el projecte de les autoritats educatives del Marroc, que s’ha marcat l’objectiu d’obrir 4.700 aules de preescolar a tot el país l’any 2025, i que segueix molt de prop, juntament amb UNICEF i la Comissió Europea, l’experiència pilot implementada per Ahlam per tal d’extreure’n aprenentatges que permetin la replicació del model d’aula d’acollida.