General 12 abril 2019

Jordi Pubill, escollit nou President del Fons Català de Cooperació

L’11 d’abril es va celebrar la 40a Assemblea General del Fons Català de Cooperació, on va ser escollit el nou President en la persona del Sr. Jordi Pubill i Sauquet, Alcalde de La Garriga, en substitució de Meritxell Budó recentment nomenada Consellera de Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya.

En el seu discurs de presentació, va agrair la feina feta per la seva antecessora i va apostar per polítiques de cooperació eficients i adaptades als nous temps.

Pubill, havia estat regidor de Promoció Econòmica i Indústria, Servei Local d’Ocupació i Joventut de La Garriga.

A més de l’elecció del nou President, es van aprovar els següents punts de l’ordre del dia:

1. Substitució presidència
2. Aprovació de l’acta de la 39a Assemblea General (13/06/18)
3. Memòria d’activitats 2018 del Fons Català
4. Tancament comptable de l’exercici 2018 i presentació de l’informe d’auditoria
5. Proposta de línies de treball 2019 per a aprovació
6. Proposta de pressupost econòmic exercici 2019 per a aprovació
7. Proposta de projectes de cooperació per a aprovació
8. Altres qüestions

Va tancar l’acte el Sr. Manel Vila, Director General de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.