General 6 juliol 2020

La Comissió de Municipalisme del FCCD crea un grup de treball per reduir la burocràcia de les subvencions

La Comissió de Municipalisme i Agenda 2030 del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) impulsa l’elaboració d’un Grup de Treball per simplificar les convocatòries de subvencions i les justificacions dels projectes de cooperació al desenvolupament. L’objectiu d’aquest equip és el d’establir criteris comuns a l’hora de fer la valoració d’un projecte, proposar un model més estandaritzat de formulari o donar pautes en els diferents processos de justificació. La comissió es va reunir el dijous, 2 de juliol, presidida per la vicepresidenta del FCCD, Núria Parlón.

Actualment, sense un model base, hi ha molta disparitat i això genera dificultats tant als municipis, com a les entitats i al mateix FCCD. El grup de treball farà una proposta de model perquè els ajuntaments puguin utilitzar directament o adaptar-les a les seves característiques específiques. Aquest estarà liderat per la Direcció de Relacions Internacionals i cooperació de la Diputació de Barcelona.

La comissió també va analitzar l’oportunitat de l’Agenda 2030 a l’hora d’afrontar la necessitat d’anar incorporant la coherència de polítiques per al desenvolupament (CPD) en les polítiques públiques. Ena la sessió hi va intervenir el consultor, David Tarrascón, que va presentar un exemple de la incorporació dels ODS en la gestió dels municipis i la seva concreció en les polítiques públiques de cooperació i solidaritat.

NOVA WEB SOBRE COOPERACIÓ TÈCNICA MUNICIPAL

En aquesta sessió virtual es va fer la presentació de la web de Cooperació Tècnica (https://fonscatala.org/cooperaciotecnica/ca) del FCCD que ja es troba operativa. A més es van programar les accions pel que queda d’any com el desplegament d’un Pla de Formació de tècnics i tècniques municipals, que ha coordinat Victòria Planas, responsable de l’Àrea d’Emergència, Refugiats i Avaluació del FCCD.

La trentena de participants van coincidir en la reunió en la importància que pot tenir el curs 20/21 pel que fa a l’arquitectura de la cooperació espanyola on estan previstes 4 reformes de lleis fonamentals que afecten de ple tant a a les administracions com a les entitats que treballen en la cooperació al desenvolupament.