General 6 juliol 2021

La Comissió de Municipalisme revisa l’arquitectura de la cooperació espanyola

La Comissió de Municipalisme i Agenda 2030 s’ha reunit telemàticament dimarts 6 de juliol per fer una anàlisi de diversos escenaris del sector de la cooperació descentralitzada. S’han posat en valor els punts sobre cooperació descentralitzada afegits al document Informe para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de cooperación internacional para el desarrollo, aprovat el 29 de juny al Congrés dels Diputats, així com el paper d’incidència política fet pel Fons Català i la CONFOCOS aquest any.

La feina d’ambdues entitats va permetre que el passat març i abril, la vicepresidenta del Fons Català i presidenta de la CONFOCOS participés a la subcomissió del Congrés i al Senat per presentar un posicionament amb diverses propostes que recollien la voluntat de reconèixer el Fons Català com a actor polític dedicat a la cooperació i la voluntat de que el Fons i la CONFOCOS puguin participar de ple dret en els òrgans consultius.

Un cop finalitzat el tràmit d’esmenes, el document ha recollit diverses aportacions relacionades amb la cooperació descentralitzada, com ara emparar el valor afegit de la cooperació autonòmica i local; garantir el reconeixement legal, institucional i doctrinal de la cooperació descentralitzada; enfortir l’articulació multinivell entre la cooperació estatal i la cooperació descentralitzada; consolidar mecanismes de diàleg amb la cooperació autonòmica i local, etc. El proper tràmit serà que el Govern presenti una llei d’acord amb aquest text.

Per altra banda, també s’ha fet una actualització sobre el Grup de Treball centrat en ordenaments jurídics. L’abril passat es va fer una convocatòria per l’elaboració d’una anàlisi comparativa dels models de regulació de les subvencions en diferents actors de la cooperació al desenvolupament, ja que les entitats i ajuntaments es troben amb molts problemes burocràtics en el procés de justificació.

Aquest estudi ha d’analitzar els instruments jurídics reguladors de les accions de cooperació, les ordenances generals de cada administració en allò que afecti les subvencions, la identificació dels elements on poden haver-hi diferents criteris d’interpretació de les normes, i els límits i possibilitats que estableix la Llei general de subvencions. Els resultats s’entregaran a mitjans de desembre d’aquest any i a partir d’aleshores s’iniciarà un procés d’incidència.