General 30 abril 2020

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat impulsa el manifest "Cooperació contra el coronavirus"

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, de la qual forma part el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), llança aquest dijous 30 d’abril el manifest “COOPERACIÓ CONTRA EL CORONAVIRUS”. La declaració diu que, en un context global, abandonar la població dels països del sud a la seva sort no és una opció i per aquesta raó proposa que un cop acabi l’estat d’alarma en els nostres territoris es tornin a concentrar esforços en ajudar altres pobles i països menys preparats per resistir els efectes del coronavirus.

La presidenta de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat, Núria Parlon, assegurava que la pandèmia “posa a prova a tota una generació. Del que fem avui dependrà el futur del món durant dècades”. En aquest sentit diu que “ara més que mai, cal promoure una governança global inspirada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). En aquest nou marc, la cooperació internacional al desenvolupament serà estratègica i els actors locals volem ser protagonistes d’aquest gran repte”.

Per la seva banda, el president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Isidre Pineda, considera que “la solidaritat és la resposta a la Covid-19, especialment en un món globalitzat que s’ha demostrat massa fràgil i on correm el risc d’accentuar encara més les desigualtats entre els països a l’hora d’afrontar els desafiaments globals”. Pineda creu que per aquesta raó “hem d’apostar per la cooperació al desenvolupament com a eina de transformació global a favor d’un altre món possible, més necessari que mai, posant les persones al centre de les polítiques públiques i donant una major rellevància als municipis en la gestió de les respostes a nivell local i global”.

RECOLLIDA D’ADHESIONS I TREBALLAR PER MANTENIR ELS PRESSUPOSTOS DE COOPERACIÓ

En una primera fase, la voluntat dels impulsors és recollir el màxim d’adhesions d’institucions locals i supralocals i el màxim d’adhesions de persones electes locals i supralocals. L’objectiu és visualitzar el suport del municipalisme a la cooperació al desenvolupament com a instrument efectiu i necessari per donar una resposta global al desafiament global que ha esdevingut la pandèmia de la Covid-19.

En una segona fase, aquest manifest ha de servir per garantir el manteniment dels pressupostos de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional dels municipis i ens supramunicipals . Per això s’aposta per enfortir els esforços dels governs locals del sud i de la societat civil dels països més empobrits, de zones en conflicte violent o d’aquells que donen suport a les persones que es veuen forçades a migrar i cerquen refugi en tercers països.

Davant l’amenaça de la Covid-19, des dels Fons de Cooperació i Solidaritat, es considera que això pot contribuir a evitar futurs rebrots, i que cal contenir el risc de l’extensió de la propera pandèmia global. Això però no només s’ha de limitar a la resposta sanitària immediata, sinó que s’ha de centrar especialment en l’enfortiment de les capacitats locals en la gestió de serveis bàsics de proximitat per afrontar qualsevol crisi global amb impacte local.

MÉS INFORMACIÓ

➡️ Manifest i adhesions des de la web de Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat (clica aquí)

World Bank Photo Collection. Creative Commons