General 9 novembre 2022

La Junta Executiva del Fons Català supervisa la situació de l'oficina de Costa Rica

Dimarts 8 de novembre es va reunir telemàticament la Junta Executiva del Fons Català per compartir les activitats que s’han fet des de l’entitat en els últims mesos, la gestió econòmica i per actualitzar sobre la situació en què es troba la nova oficina regional de l’entitat a Costa Rica. 

Després del trasllat de l’oficina de Nicaragua a Costa Rica l’agost passat, i del viatge institucional del president i el director de l’entitat, s’han estat fent múltiples gestions per establir noves relacions amb entitats locals, identificar nous projectes, establir línies estratègiques adaptades a la realitat del país, etc. 

S’ha iniciat un procés d’identificació de possibles accions futures de suport a la població indígena de Costa Rica i a la població migrant de Nicaragua, en coordinació amb l’Àrea de Refugi del Fons Català, en resposta a la demanda dels ajuntaments agermanats per trobar noves vies de suport a la població nicaragüenca exiliada. A part d’això, s’ha mantingut l’acompanyament de la cooperació directa a Nicaragua dels municipis de Mataró, Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes i a Guatemala de Sant Cugat del Vallès.

Tots els municipis implicats en la cooperació amb Nicaragua estan sent informats dels moviments per seguir donant suport a la població nicaragüenca des de l’exterior, donades les dificultats de treballar des de dins del país.