General 3 desembre 2021

La Junta Executiva posa èmfasi en el paper del Fons en les xarxes internacionals

Avui divendres 3 de desembre s’ha reunit telemàticament la Junta Executiva del Fons Català per compartir les activitats que s’han realitzat en els últims mesos, fer una actualització de la gestió econòmica i convocar una assemblea general extraordinària per fer modificacions als estatuts del Fons. A la reunió s’ha parlat de la feina i els objectius de totes les àrees, del balanç econòmic i de la proposta de canvis d’estatuts

Un dels punts més importants de la jornada ha sigut la presentació dels nous projectes europeus:

  • Shababuna: Un projecte orientat a combatre la desinformació sobre els riscos de la migració entre els/les joves entre 14 i 25 anys originaris de la Província Oriental del Marroc. En el marc d’aquest projecte es realitzaran 24 tallers en 12 municipis catalans socis entre els mesos de gener i març de 2022, i 3 tallers a centres de la DGAIA. L’objectiu dels tallers és recollir testimonis i històries de vida sobre el procés migratori regular o irregular com a material per a fer una campanya de sensibilització amb els joves marroquins.
  • COMET: És un projecte per a les persones sol·licitants d’asil. Fins al moment s’ha creat un comitè de seguiment i un comitè tècnic. S’acaba de signar l’Acord de Subvenció amb la Comissió Europea.

A més, hi ha la previsió de fer un viatge a Brussel·les el 2022, si les condicions sanitàries ho permeten.