General 20 maig 2019

La web del Fons Català de Cooperació estrena imatge

La renovació de la web s’ha fet amb la voluntat de canviar el disseny i la usabilitat, així com millorar la navegació per fer-la més intuïtiva i ràpida. La nova web és una de les primeres accions del FCCD per millorar la seva visibilitat i donar a conèixer els seus camps d’actuació. Amb aquesta nova eina es facilitarà l’accés a dades d’interès per part dels ajuntaments socis.

La renovació del web es fa visible sobretot en tres aspectes clau: un nou disseny per tal de fer un web més accessible i adaptable a dispositius mòbils i tauletes, una nova arquitectura de continguts amb menús fixes més clars i accessibles i una renovació de la plataforma tecnològica, que permet una navegació més ràpida.

A la portada del web hi conviuen continguts informatius (notícies, campanyes en actiu, projectes destacats i altres webs vinculades amb el FCCD). Entre les funcionalitats del web http://www.fonscatala.org en destaquen la informació corporativa del FCCD i l’observatori de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament municipal catalana que vol donar una fotografia de la evolució de la cooperació que realitzen les administracions locals en aquest darrer mandat.

Un dels objectius és que la nova web tingui una major actualització i dinamisme per poder visualitzar les diferents línies de treball del FCCD i dels seus socis. En els pròxims mesos també es volen potenciar altres canals i eines de comunicació (xarxes socials, butlletí digital…) que expliquin la important tasca que fan els municipis en el camp del desenvolupament.