General 4 juny 2022

Les migracions climàtiques, un altre efecte de l'escalfament global del planeta

El clima extrem, l’augment del nivell del mar i el dany als ecosistemes amenacen la seguretat i els mitjans de vida de milions de persones. Això fa obligatori trobar solucions per salvar el planeta i evitar milions de refugiats climàtics.

Canvi climàtic no equival només a temperatures extremes. Provoca trastorns massius d’abast mundial: augment del nivell del mar, ecosistemes danyats i els canvis ambientals que estan afectant negativament la vida de milers de persones que poden veure’s forçades a deixar el lloc on viuen.

Els efectes del canvi climàtic sobre les persones, en xifres

  • Segons l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), des del 2008, una mitjana anual de 21,5 milions de persones es veuen obligades a desplaçar-se del lloc on viuen per la força per esdeveniments meteorològics com ara inundacions, tempestes, incendis forestals i temperatures extremes.
     
  • Aquestes xifres es preveu que augmentin en les pròximes dècades. Les previsions del grup de l’International Environmental Partnership (IEP) són que 1.200 milions de persones podrien veure’s a ser desplaçades a tot el món l’any 2050 a causa del canvi climàtic i els desastres naturals.
     
  • L’augment del nivell del mar és només un vector però prou il·lustratiu. Durant els darrers 30 anys, el nombre de persones que viuen en zones costaneres amb alt risc d’augment del nivell del mar ha augmentat de 160 milions a 260 milions, el 90% dels quals provenen de països del Sud  i petits estats insulars.

Destrucció mediambiental, desestabilització mundial i migrants climàtics

El canvi climàtic està provocant a milions de persones condicions inhabitables als seus països d’origen a causa del clima extrem que porten a la gent a travessar fronteres com a refugiats climàtics.

Un exemple il·lustratiu és quan dos huracans de categoria 4 van colpejar Hondures, Guatemala i El Salvador el novembre de 2020. Moltes persones van veure’s forçades a passar la frontera cap a Mèxic i es van dirigir cap als Estats Units, ja que les pluges torrencials i els esllavissats de terra van fer que perdessin el seu habitatge, els seus mitjans de subsistència i l’accés a aigua neta.

Això significa reconèixer que calen amb urgència actuacions mediambientals: el canvi climàtic no només suposa una amenaça en causar danys immediats al planeta, a les persones i les infraestructures, sinó que també és un perill a llarg termini que pot desestabilitzar lentament les societats i les economies, fent-les més vulnerables a altres amenaces.

EL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ PROMOU PROJECTES DE PRESERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT I PER REVERTIR ELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC

Projecte 3773 | Programa de reconstrucció integral de la comunitat de Wawa Bar arran del pas dels huracans ETA i Iota – fase I (més informació)

Projecte 3694 | programa d´enfortiment de capacitats i diagnosi a la Casamance per donar suport a la rehabilitació de terres agrícoles afectades per la intrusió salina (més informació)

Consulta tots els projectes que realitza el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
www.fonscatala.org/ca/que-fem/projectes

 IOM 2022/Alpha Ba