Comunicat 27 febrer 2024

Moció de la CCASPS per commemorar el 48è aniversari de la proclamació de la RASD

En el marc de la commemoració de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), el 27 de febrer de 1976, el Fons Català dona suport a la moció feta per la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí, que mostra el seu suport i reconeixement a la lluita del poble sahrauí en la consecució del seu dret a l’autodeterminació per desenvolupar-se a la seva terra en pau i llibertat. 

El 27 de febrer de 1976 va marcar la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) com a expressió legítima del dret del poble sahrauí al seu dret a lliure autodeterminació. Com cada any, els municipis socis de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble sahrauí volem afirmar el suport i reconeixement a la lluita que, des de fa quaranta-vuit anys, duu a terme el poble sahrauí.

En un marc global de conflictes sense resoldre que requereixen atenció i acció per part de la comunitat internacional per a aconseguir solucions justes i duradores, destaca el cas del Sàhara Occidental. Es tracta d’un conflicte llarg, sovint oblidat, i a on l’Estat espanyol hi té una important responsabilitat històrica.

Fa quaranta-vuit anys, la proclamació de la RASD va respondre a l’ocupació del Sàhara Occidental i la descolonització inconclusa per part de l’Estat espanyol, que continua sent considerat potència administradora del territori segons Nacions Unides. Des d’aleshores, la RASD ha esdevingut un exemple d’un Estat construït a l’exili, als campaments de població refugiada sahrauí, on actualment hi viuen prop de 175.000 persones, i des d’on s’han aconseguit victòries notables en l’àmbit de la diplomàcia o jurídic. En són exemple les dues sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que anul·laven els acords de pesca entre la Unió Europea i el Marroc en incloure aigües del Sàhara Occidental sense comptar amb el consentiment del poble sahrauí.

No obstant, part de la població sahrauí viu sota ocupació als territoris ocupats pel Marroc, especialment arran del trencament de l’alto el foc el novembre de 2020. Els activistes sahrauís pateixen una política sistemàtica de silenciament de les seves reivindicacions i en l’actualitat hi ha més de 40 presos que denuncien judicis sense garanties, tortures, manca d’atenció mèdica i allunyament de les seves famílies. Això es dona mentre el Marroc assumeix la presidència del Consell de Drets Humans de Nacions Unides.

El suport del govern espanyol al pla d’autonomia proposat pel Marroc l’any 2022 és un nou entrebanc pel legítim dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, ja que la responsabilitat històrica de l’Estat espanyol l’obliga a treballar en favor del compliment de la legalitat internacional. Cal recordar que els acords de pau signats l’any 1991 i la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, del 29 d’abril de 1991, preveuen la celebració d’un referèndum d’autodeterminació com la solució justa i definitiva del conflicte.

La Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el poble sahrauí (CCASPS) proposa l’adopció dels següents acords:

1. Sumar-se a la commemoració de la proclamació de la República Àrab Sahrauí Democràtica el 27 de febrer i, en aquest marc, penjar la bandera sahrauí en un lloc destacat de l’espai públic i fer-ne difusió per xarxes socials.

2. Demanar al govern espanyol, com a potència administradora del territori, que tingui una actitud proactiva favorable a la realització d’un referèndum d’autodeterminació al Sàhara Occidental.

3. Denunciar la vulneració dels drets humans als territoris ocupats del Sàhara Occidental que exerceix el Regne del Marroc, exigint-li posar fi a la repressió i la implementació d’elements de justícia restaurativa.

4. Denunciar els acords i les activitats econòmiques que contribueixen a l’espoli i esgotament dels recursos naturals del Sàhara Occidental.

5. Sol·licitar al govern espanyol la reforma urgent del Reglament de reconeixement de l’estatut d’apàtrida per a garantir que es cobreixin les necessitats de protecció de les persones sahrauís que en són sol·licitants al territori de l’Estat espanyol.

6. Instar a totes les administracions, als governs locals, al govern de Catalunya, al govern de l’Estat espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides a què promoguin de manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la població sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin per preservar l’esperit pacífic, desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte.

7. Fer una crida a la responsabilitat de la comunitat internacional per a assegurar una resposta adequada per a garantir la seguretat alimentària de la població sahrauí refugiada.

8. Renovar el compromís dels municipis amb el poble sahrauí a través de la participació en els diversos espais que treballen en aquest sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i la col·laboració amb les entitats locals de solidaritat amb el poble sahrauí a través dels projectes de cooperació i d’acció humanitària que garanteixen els drets humans de les persones sahrauís.