General 2 març 2022

Món Local Refugi, la campanya d'emergència del Fons Català amb més aportacions

Fa anys que vivim una crisi d’acollida que provoca que milers de persones que es veuen forçades a migrar i que busquen protecció a altres països es topin amb una Europa hostil que no garanteix els seus drets.

En aquest escenari hostil, és molt important la implicació dels municipis per denunciar aquesta situació i evitar que la comunitat internacional s’inhibeixi a l’hora de defensar els drets humans. El 2015 el Fons Català de Cooperació va engegar la campanya Món Local Refugi per donar suport a la població refugiada i desplaçada forçosa tant en països d’origen i primera acollida com en les rutes de fugida. S’ha convertit en la campanya d’emergència amb més aportacions dels ens locals socis en tota la història del Fons Català.

El 2021, en el marc de la pandèmia de la Covid-19 i amb una accentuació de la crisi d’acollida, el Fons Català va obrir una nova fase de la campanya Món Local Refugi sota el nom Obrim Escletxes a l’Europa Fortalesa per poder donar una major cobertura i suport a les persones en moviment. S’han incorporat nous projectes als ja existents i s’ha ampliat el radi d’acció: s’ha començat a donar cobertura a la Frontera Occidental Euroafricana, a la Frontera Sud, s’ha reforçat la feina a la ruta dels Balcans i a Grècia, i s’ha començat a treballar en un projecte d’educació a l’Afganistan amb dones i nenes que viuen sota el règim talibà.

En el període 2020-2021 la campanya ha comptat amb aportacions de 48 ajuntaments, que han sumat 614.215,48€ i han anat destinades a 16 projectes situats a 8 països amb un important número de persones en moviment que pateixen vulneracions de drets humans.

.

Els projectes inclosos a Món Local Refugi proporcionen serveis diversos: assessorament legal i psicològic, repartiment de productes de primera necessitat, rescat marítim, accés a mitjans de vida, suport en la salut mental, incidència…

.

En el marc de la campanya s’han establert aliances amb organitzacions aliades que estan executant els projectes a les fronteres fortalesa, a la frontera occidental euroafricana, corredor dels Balcans i Grècia: Solidary Wheels, No Name Kitchen, Asociación Atlas, Caminando Fronteras, KlickAktive, Legal Lesvos Center