General 6 octubre 2021

Obrim escletxes a l'Europa Fortalesa: nova campanya per fer front a la crisi d'acollida

Davant les emergències en matèria de refugi a la frontera occidental euroafricana, el Fons Català llença la campanya Obrim escletxes a l’Europa Fortalesa, una ampliació de la campanya d’emergència Món Local Refugi, per donar una major cobertura i suport a les persones en moviment.

El Dret d’Asil està regulat pel Dret Internacional i és una obligació dels Estats, però la realitat mostra un escenari hostil d’una Europa que no garanteix els drets de les persones en moviment. En l’última dècada l’externalització de fronteres s’ha disparat als països europeus, generant així un desplaçament de la gestió de les polítiques migratòries i d’asil a tercers països amb l’objectiu d’evitar i contenir l’arribada de persones en moviment.

Es monitoritzen i documenten condicions absolutament infrahumanes, denigrants i constitutives de condicions de tortura en els camps de pretesa acollida a les fronteres europees. En aquest escenari hostil, és molt important la implicació dels municipis que permetin aixecar una veu de denúncia i que no mirin cap una altra banda en el compromís de defensa dels drets humans.

En la primera fase de la campanya s’hi inclouen 6 projectes que tenen un component d’Acció Humanitària basat en l’assistència a les rutes de fugida:

El projecte contempla actuar per garantir el compliment dels drets de les persones en moviment arribades a les Illes Canàries, tot vetllant per la dignitat humana, a través de consolidar un espai d’acompanyament sociojurídic i fer incidència política advocant per al canvi de les polítiques migratòries actuals.

La manca d’acompanyament jurídic als milers de persones arribades a les illes suposa, no solament la vulneració dels seus drets, sinó també la nul·la identificació i protecció de persones amb perfils d’especial vulnerabilitat.

El projecte proporciona, per una banda, un suport social i jurídic a les persones migrants, especialment a menors no acompanyats, treballant en el marc del sistema jurídic per assegurar que els drets de les persones puguin ser reclamats i respectats, i així garantir rutes segures perquè arribin a l’Europa continental. Per altra banda també es documenten i denuncien les violacions jurídiques i de drets humans que es produeixen constantment a Melilla i a la frontera, per tal de donar visibilitat a la situació i donar suport a possibles casos de litigi estratègic.

L’objectiu final del projecte és garantir rutes segures i legals a les persones que intenten arribar a la península.

El projecte aposta per visibilitzar i denunciar les pràctiques de la necro-política als territoris de frontera a través del seguiment i anàlisi de les situacions de les persones migrants. En paral·lel, front a la criminalització i la militarització, s’impulsen estratègies a favor de polítiques de vida i protecció de comunitats migrants i de les organitzacions que treballen per defensar els seus drets. .

El projecte està dissenyat per intervenir de forma integral sobre les tres principals causes de la problemàtica detectada a Ceuta: falta d’accés a l’exercici de drets civils, vulnerabilitat de les persones estrangeres davant d’una instrumentalització política i mediàtica xenòfoba de la pressió migratòria i absència de recursos socioeconòmics i sanitaris.

Aquest projecte posa especial èmfasi en el suport a la població en moviment d’Afganistan atrapada a Grècia i a la Ruta dels Balcans. Centenars de milers de persones ja han abandonat l’Afganistan i s’espera que fugin cap a Europa.

Hi ha una gran necessitat d’assessorament jurídic gratuït per a les persones desplaçades a Sèrbia. Les persones en moviment desconeixen els seus drets i obligacions mentre resideixen a Sèrbia, i no tenen l’oportunitat d’obtenir ni informació bàsica sobre el sistema d’asil al país ni a Europa. Això els deixa extremadament vulnerables i sota el control de contrabandistes i traficants de persones.

Davant de la vulneració sistemàtica de drets humans bàsics, Lesbos Legal Centre representa jurídicament refugiats amb casos complexos i sota el risc de ser deportats a Turquia. L’entitat també pretén dur a terme litigis estratègics de denúncia per la violació de drets humans i tasques d’incidència política juntament amb les comunitats de refugiats. La seva intenció és aconseguir que s’organitzin políticament com a col·lectiu per fer mobilitzacions de protesta.