General 4 novembre 2022

OFERTA DE FEINA: Coordinació de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat

Plaça de COORDINACIÓ DE LA CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

FUNCIONS:
• Les relatives a facilitar les relacions entre els diversos Fons de Cooperació i Solidaritat de l’Estat i la coordinació del treball dels diversos gerents de cadascun dels Fons.
• Preparació de reunions, redacció de les actes i execució dels acords.
• Responsable de l’administració i gestió econòmica juntament amb la tresorera de la Confederació.
• Revisió i suport de la feina feta en totes les àrees d’actuació de la Confederació.
• Comunicació: redacció i tramesa de notes de premsa. Gestió d’entrevistes. Relació amb els mitjans de comunicació. Actualització de la pàgina web i de les xarxes socials de la Confederació.
• Acompanyament en viatges institucionals i altres funcions similars que li siguin assignades.

PERFIL REQUERIT:
• Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració, Gestió pública, Relacions Internacionals o similar.
• Cursos o Màster en Cooperació per al Desenvolupament.
• Experiència de treball en cooperació per al desenvolupament, principalment en tasques de coordinació i gerència.
• Ús avançat de les principals eines informàtiques.
• Capacitat d’anàlisi i redacció.
• Capacitat de proposta, anàlisi, iniciativa i treball en equip.
• Capacitat d’organització i planificació i per treballar autònomament en les tasques assignades.
• Disponibilitat per viatjar.
• Idiomes: castellà i català.

Podeu consultar les condicions completes de la convocatòria en el document adjunt.

Data límit per presentar les candidatures: 14 de novembre de 2022