General 10 gener 2020

OFERTA DE FEINA: El Fons Català de Cooperació convoca dues places laborals

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament amplia la seva plantilla laboral per cobrir les necessitats de l’àrea de comunicació i de l’àrea de gestió de projectes.

Plaça de TÈCNIC/A DE COMUNICACIÓ:

Considerem que una bona comunicació és essencial per assolir aquesta missió, i que bàsicament haurà de respondre als següents objectius:

  • Posicionament del FCCD com a associació municipalista de referència en el sector, per defensar els el rol i els interessos de la cooperació i la solidaritat municipalista.
  • Oferir dades actualitzades sobre l’estat de la cooperació municipal catalana, així com detectar tendències a partir de la seva interpretació
  • Donar suport en l’elaboració i difusió de campanyes i activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament mitjançant l’activació i actualització d’una base de recursos compartits entre tots els socis
  • Màrqueting, entès com comunicació adreçada a millorar la comercialització dels serveis que realitzem als nostres socis.

Plaça de RESPONSABLE DE CONTROL ECONÒMIC DE PROJECTES:

La persona escollida s’encarregarà del control de les justificacions econòmiques que han de presentar les entitats subvencionades pel Fons Català i planificar i executar les justificacions econòmiques que el Fons Català ha de presentar als seus socis (ajuntaments, consells comarcals, diputacions) i altres finançadors, de forma coordinada amb l’Àrea de coordinació de projectes i amb l’Àrea d’administració.

Podeu consultar les condicions de les convocatòries en els documents adjunts.

Data límit per presentar les candidatures: 24 de gener de 2020