General 31 desembre 2020

OFERTA DE FEINA: Plaça de Responsable de Drets Humans i espais de concertació

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) convoca una plaça laboral, de RESPONSABLE DE L’ÀREA DE DRETS HUMANS I ESPAIS DE CONCERTACIÓ.

La persona escollida serà la responsable de l’àrea de Drets Humans del Fons Català i dels espais de concertació, en coordinació amb les altres àrees de l’ens.

Les seves funcions seran aplicar el pla de treball d’aquesta àrea, la supervisió, la gestió i seguiment de projectes i programes desenvolupats en aquest àmbit, l’elaboració i revisió dels informes de seguiment, justificació i financers pertinents.

També serà responsable de l’organització de trobades, jornades, seminaris… que es derivin del pla de treball de l’Àrea, de coordinar la Comissió de Drets Humans del Fons Català i la Comissió d’Acció Climàtica, de gestionar tècnicament el projecte Ciutats Defensores amb els Drets Humans i de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble Sahrauí. Serà la persona d’enllaç del Fons Català amb la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, amb la Xarxa Catalana d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau i amb les Diputacions de Girona, Tarragona i Lleida i amb les coordinadores d’ONG d’aquests territoris. Serà el coordinador de l’activitat del Fons Català en matèria d’Igualtat de Gènere, i d’Educació per al Desenvolupament i la transformació social.