General 8 gener 2021

OFERTA DE FEINA: plaça de substitució de maternitat de tècnic/a de comunicació

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) convoca una plaça laboral de substitució per maternitat de TÈCNIC/A EN COMUNICACIÓ.

Aquesta serà responsable del posicionament del FCCD com a associació municipalista de referència en el sector, per defensar el rol i els interessos de la cooperació i la solidaritat municipalista. En les seves funcions hi haurà oferir dades actualitzades sobre l’estat de la cooperació municipal catalana, detectar tendències a partir de la seva interpretació, donar suport en l’elaboració i difusió de campanyes i activitats de sensibilització i educació, l’actualització d’una base de recursos compartits entre tots els socis o accions de màrqueting, entès com comunicació adreçada a millorar la comercialització dels serveis que el Fons Català realitza pels seus socis.