General 12 abril 2022

Oferta de feina: Tècnic/a d'Acció Humanitària i Emergència

El Fons Català de Cooperació convoca una oferta laboral de tècnic/a d’Acció Humanitària i Emergència a jornada completa per donar suport a l’àrea i augmentar la seva capacitat operativa.

En una primera fase la plaça serà un reforç per la campanya d’Ucraïna del Fons Català, donarà suport en el desenvolupament de les campanyes, s’encarregarà del seguiment físic i financer, i gestionarà els aspectes logístics de les missions, entre d’altres.

Les funcions principals del lloc de feina seran:

 • Suport en el procés de gestió de les campanyes d’Emergència del Fons Català.
 • Fer el seguiment d’avenç físic i financer dels projectes d’emergència: valoració (ex-ante), elaboració de fitxa de síntesi i fitxa de valoració de seguiment.
 • Donar suport a la preparació de balanços de les campanyes d’Emergència actives.
 • Donar suport a la preparació de la logística de les missions sobre terreny relacionades amb les campanyes d’Emergència actives.
 • Preparació d’informes interns i externs relacionats amb els projectes i campanyes actives.
 • Suport a la convocatòria i seguiment de continguts i acords del Grup de Treball Món Local Refugi.
 • Suport a l’acompanyament continuat a les entitats i ajuntaments implicats en projectes d’emergència actius.
 • Qualsevol altra tasca pròpia de l’àrea que es requereixi en funció de les càrregues de treball.

Requisits:

 • Experiència de dos anys en una posició igual o similar.
 • Formació específica en gestió del cicle de projectes: identificació, formulació, avaluació ex-ante i seguiment tècnic i financer.
 • Expressió oral i escrita fluïda. Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent.
 • Coneixement oral i escrit de la llengua angles a nivell professional, es valoraran coneixements de francès.
 • Coneixements de la gestió de fulls de càlcul, bases de dades i xarxes socials.
 • Disponibilitat per assistir puntualment a reunions amb entitats les tardes, vespres i caps de setmana.
 • Experiència o visió internacional.
 • Disponibilitat per viatjar.

Candidatures:

 • Enviar CV i carta de presentació a curriculum@fonscatala.org fent constar la referència “Plaça de tècnic d’AH i E”.
 • Data límit de presentació de candidatures: 30 d’abril del 2022.