General 10 febrer 2023

Oferta de feina: tècnic/a de Projectes Europeus

El Fons Català busca una persona per la plaça de tècnic/a de Projectes Europeus, que  que s’encarregarà de cercar finançament europeu i noves aliances per al Fons Català i els ens locals socis en matèria de cooperació internacional i desenvolupament, de fer el seguiment dels projectes, i de facilitar als ens locals socis la connexió amb l’agenda internacional i europea en aquest àmbit d’actuació. 

Serà un contracte de substitució per un mínim d’un any, amb 2 mesos de prova.

 

Les funcions principals seran:

 •  Identificació de licitacions i subvencions de la UE en la seva fase de preavís i/o fase obertura que siguin d’interès el Fons Català i dels seus ens locals socis.

 

 • Suport a la presentació de notes conceptuals i propostes per a convocatòries que es puguin obrir i siguin d´interès del Fons Català i dels seus ens locals socis.

 

 • Seguiment oportunitats d´altres institucions donants (PNUD- NNUU, Banc Mundial, o altres donants) segons els objectius del Fons Català i els seus ens locals socis. 

 

 • Seguiment de les polítiques i programes elegibles de la Unió Europea en matèria de cooperació (DEVCo- DG Near), pau (EEAS) i altres Direccions Generals europees rellevants pel Fons Català i els ens locals socis.

 

 •  Coordinació del Fons Català amb les oficines de les diferents administracions públiques catalanes davant la Unió Europea.

 

 • Supervisió i coordinació dels projectes europeus i internacionals en curs i suport a la gestió tècnica, financera i administrativa dels mateixos.

 

 • Qualsevol altra tasca pròpia de l’àrea que en funció de les càrregues de treball es requereixi.

Requisits

 • Grau de de Ciències Polítiques i de l’Administració, Gestió i Administració Pública, Relacions Internacionals o similar

 

 • Experiència laboral en l´àmbit de la redacció de projectes i avaluació dels instruments de finançament de la cooperació (contractes marc UE, licitacions, assistències tècniques, twinning, TAIEX, fons fiduciaris, subvencions, etc.) de la UE

 

 • Coneixements de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.

 

 • Coneixement i experiència en els processos de gestió de l´administració pública catalana

 

 • Expressió oral i escrita fluïda.

 

 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent.

 

 • Coneixement oral i escrit de la llengua anglesa i francesa a nivell professional.

 

Condicions laborals

 • Jornada completa
 • Contracte per substitució, mínim d’un any, amb període de prova de 2 mesos.
 • Ubicació a Barcelona, a les oficines del Fons Català.
 • Salari: 36.700 euros bruts anuals
 • Incorporació immediata.

 

Les persones interessades han d’enviar per correu electrònic el seu currículum a curriculum@fonscatala.org fent constar la referència: “Plaça de tècnic/a de projectes europeus” abans del 19 de febrer de 2023.
 

Consulta l’oferta completa al document adjunt