General 7 setembre 2022

Oferta de feina: tècnic/a de suport de l’Àrea de Projectes

El Fons Català de Cooperació torna a convocar una plaça laboral per cobrir una vacant de tècnic/a de suport de l’Àrea de Projectes.

 

Les funcions principals seran:

 • Suport al procés de planificació i seguiment de les justificacions als socis (recollida i registre de dades, recepció i organització de documentació, etc.)
 • Suport al procés de revisió dels informes presentats per les entitats executores dels projectes (revisió d’informes narratius i econòmics, gestió de reclamacions que convinguin per a cada projecte i entitat executora).
 • Suport a l’elaboració d’informes de seguiment i/o finals dels projectes aprovats pel Fons Català per presentar als socis finançadors.
 • Preparació de la documentació de justificació dels projectes per presentar als socis finançadors.
 • Organitzar, arxivar i classificar documentació.

 

Requisits:

 • Experiència en gestió de subvencions de cooperació al desenvolupament.

 • Experiència en l’àmbit del seguiment i la justificació econòmica de projectes de cooperació al desenvolupament.

 • Coneixements d’ofimàtica avançats, en tractament de text i full de càlcul.

 • Expressió oral i escrita fluïda.

 • Coneixement oral i escrit de la llengua catalana del nivell C de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o equivalent.

 • Idiomes: domini oral i escrit de l’anglès i francès.

 • Capacitat de treball sota pressió i capacitat de treballar en equip.

Les candidatures que no compleixin amb aquests requisits seran desestimades.

 

Condicions laborals:

 • Dedicació exclusiva, jornada completa.
 • Contracte indefinit, amb període de prova de 2 mesos.
 • Incorporació: a partir del mes d’octubre de 2022.
 • Ubicació a Barcelona, oficines del Fons Català (amb possibilitat de fer teletreball si les circumstàncies ho permeten).
 • Salari: 31.000 euros bruts anuals.

 

Candidatures:

 • Les persones interessades han d’enviar per correu electrònic el seu currículum a curriculum@fonscatala.org fent constar la referència: “Tècnic/a àrea de projectes”.
 • Data límit de presentació de candidatures: 23 de setembre 2022.

 

Per a més informació, consulteu el document adjunt amb la convocatòria completa.