General 9 juliol 2020

OFERTES DE FEINA: tècnic/ques de projectes europeus, administració i finances i de l’àrea d’Àfrica, Mediterrània i Àsia

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) convoca tres places laborals, una de TÈCNIC/A DE PROJECTES EUROPEUS, una de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES, i una de TÈCNIC/A DE PROJECTES DE L’ÀREA D’ÀFRICA, MEDITERRÀNIA I ÀSIA

El FCCD amplia la seva plantilla laboral per cobrir les necessitats de les àrees d’Administració i Finances, d’Àfrica, Mediterrània i Àsia, i de Projectes Europeus.

Plaça de TÈCNIC/A DE PROJECTES EUROPEUS:
La persona escollida s’encarregarà de cercar finançament europeu i noves aliances per al Fons Català i els seus ens locals socis en matèria de cooperació internacional i desenvolupament, de fer el seguiment dels projectes amb finançament internacional i europeu en els que participi el Fons Català i els seus ens locals socis, i de facilitar als ens locals socis la connexió amb l’agenda internacional i europea en aquest àmbit d’actuació. Per altra banda s’encarregarà de fer el seguiment de la política de cooperació al desenvolupament de la UE i gestionar les relacions del Fons Català amb els organismes de cooperació internacional i desenvolupament de la UE, i d’organismes com Platforma o United Cities and Local Governments, entre d’altres.

Veure la convocatòria
Data límit: 20 de juliol

Plaça de TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES:
La persona escollida s’encarregarà de donar suport a les tasques administratives i comptables de l’Àrea d’administració i finances pel que fa a la gestió amb els ajuntaments socis del Fons, relació amb els proveïdors, respondre les peticions i els requeriments de documentació per part dels ajuntaments, preparar i ordenar la documentació per les justificacions econòmiques que el Fons Català ha de presentar als seus socis i altres finançadors.

Veure la convocatòria
Data límit: 17 de juliol

Plaça de TÈCNIC/A DE PROJECTES DE L’ÀREA D’ÀFRICA, MEDITERRÀNIA I ÀSIA:
La persona escollida s’encarregarà dels aspectes vinculats al funcionament dels projectes del Fons Català a l’Àfrica sud-sahariana i treballarà sota la coordinació de l’Àrea de projectes i del responsable de l’Àrea d’Àfrica, Mediterrània i Àsia, en concertació amb les altres àrees del Fons Català. En concret, farà el seguiment dels projectes que s’executen en aquesta àrea geogràfica en les diferents modalitats, i acompanyarà en la formulació, l’elaboració d’informes de seguiment i justificació a les entitats, ONG i col·lectius de persones d’origen migrant, entre d’altres funcions.

Veure la convocatòria
Data límit: 20 de juliol

Podeu consultar les condicions de les convocatòries en el document adjunt.

Data límit per presentar les candidatures: 17 de juliol de 2020 per a la plaça d’administració i finances i 20 de juliol de 2020 per a les altres dues places