General 5 juliol 2023

Posicionament davant els abusos sexuals a menors comesos pel missioner Manel Sales al Senegal

Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament manifestem el nostre rebuig més radical davant la colpidora notícia sobre el reconeixement per part de l’Escola Pia dels abusos comesos pel missioner Manel Sales al Senegal entre 1980 i 2005. Des del municipalisme solidari donem suport a les persones supervivents i a les seves famílies, i a qualsevol iniciativa dirigida a la reparació.

Denunciem els abusos comesos, però també l’abús d’autoritat sostingut durant tant de temps contra els infants i les seves famílies, conscients de la impunitat amb què podia actuar contra persones d’entorns empobrits que mai qüestionarien un missioner, ni molt menys es plantejarien denunciar-lo.

Rebutgem també l’encobriment institucional que es va produir durant tants anys després d’haver-se destapat, al menys internament, aquesta situació. Fins ara, no s’havia produït cap investigació interna, denuncia ni reparació vers les víctimes, per uns fets que el propi Sales havia reconegut l’any 2018.

Els drets dels infants estan reconeguts pel dret internacional des de 1924, i recollits específicament en la Convenció de Nacions Unides sobre els drets dels Infants de 1989. La població infantil és especialment vulnerable a violacions, abusos i explotació en països empobrits o en contextos de crisis humanitàries. Per això els seus drets han d’estar garantits i tots els actors de la cooperació internacional han de ser especialment curosos en la seva protecció.

Demanem que la Comissió per la Defensa dels Menors Abusats Sexualment a l’Església al Senegal segueixi desenvolupant la seva tasca per esclarir els fets, amb la col·laboració de l’Escola Pia de Catalunya. Cal denunciar a les autoritats judicials qualsevol acte similar de forma immediata en qualsevol indret en el moment en què se’n tingui coneixement. Per la dignitat de les víctimes i de la pròpia organització.

També demanem accions que permetin fer net i recuperar la confiança en el treball solidari i desinteressat que centenars de membres d’organitzacions han dut a terme durant tants anys. Accions que acabin amb la impunitat i destapin els abusos que destrueixen el més preuat de la vida de les persones: la seva infància.

Ara i sempre, des del municipalisme català treballem per la defensa dels drets del infants d’arreu. Perquè una infància lliure d’abusos és una condició necessària per un desenvolupament humà ple com a persones adultes.