General 17 febrer 2021

Presentació dels resultats de l'enquesta sobre cooperació als socis del Fons Català

Representants de més d’una seixantena d’ajuntaments i ens públics han participat aquest dimecres, 17 de febrer, en un seminari web que ha servit per presentar als socis del Fons Català de Cooperació (FCCD) els resultats de l’enquesta sobre quina percepció té la població de Catalunya sobre la cooperació en el context actual, realitzada per l’empresa YouGov gràcies a la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

L’enquesta vol ser una eina de treball però també un aval a les polítiques de cooperació al desenvolupament del municipalisme català. Les persones participants han destacat la importància de poder disposar d’aquest conjunt de dades. Tal com es va avançar fa unes setmanes, l’enquesta pregunta a la població per aspectes com la cooperació en temps de pandèmia o l’acollida de persones refugiades. Tot i això també té un bloc sobre el paper de les administracions públiques en matèria de cooperació que és la que s’ha desgranat en l’acte d’aquest dimecres (veure el resultat de l’enquesta en el PDF adjunt a la notícia).

Reunio municipis estudi

Cooperar i sumar sinergies entre administracions

La primera gran enquesta sobre cooperació realitzada pel Fons Català de Cooperació determina que 7 de cada 10 catalans i catalanes estan d’acord en el fet que el seu ajuntament i la Generalitat dediquin una part dels seus recursos al desenvolupament de països empobrits, també amb una situació de crisi com l’actual. Un 57% del total diu que veuria amb bons ulls augmentar la despesa en cooperació de les administracions locals i el Govern fins a assolir el 0,7% del seu pressupost l’any 2030. La gran majoria dels enquestats són partidaris que els ajuntaments i la resta d’administracions destini diners propis per donar respostes a crisi humanitàries d’urgència que es produeixen als països del Sud que són els que tenen menys recursos per donar-hi resposta.

Tot i tenir-ne una opinió majoritàriament favorable cal fer esforços per explicar la cooperació municipalista, segons es desprèn de l’enquesta. Un 68% dels enquestats desconeixen que el seu ajuntament fa polítiques de cooperació davant del 12% que diuen saber-ho. El 63% dels enquestats tampoc saben si en els darrers anys els recursos destinats han augmentat o disminuït, tot i que creuen que municipis i Generalitat han de fer-hi aportacions.

El desconeixement de la població arriba també als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i a l’objectiu de destinar el 0,7% del PIB a la cooperació al desenvolupament. En aquest sentit, només el 21% dels catalans i catalanes saben què són els ODS i un 34% coneix l’objectiu del 0,7%. Tot i això, en tots dos casos, el 90% de les persones que diuen conèixer aquests dos conceptes estan d’acord en què les administracions els incorporin entre les seves prioritats.

El suport de la població a les polítiques de cooperació és real però també crític, ja que el 59% consideren que les polítiques d’ajuda al desenvolupament s’implementen més per afavorir interessos econòmics, comercials i estratègics dels països desenvolupats. Els enquestats demanen que els ajuntaments haurien de prioritzar sumar recursos amb altres municipis per executar projectes de major dimensió.

Reunio enquesta 20

Defensor de Drets Humans parlant a una escola d’un dels municipis participants del projecte Ciutat Defensores del Drets Humans