General 17 gener 2023

Previsions del Fons Català pel 2023: on posaran el focus les àrees de l'entitat?

La cooperació municipalista catalana afronta el 2023 amb molts projectes i amb l’objectiu de fer front als reptes globals en un context internacional interconnectat i canviant. Els efectes de la guerra d’Ucraïna han evidenciat l’impacte global i inevitable de les problemàtiques actuals, i han posat sobre la taula la co-responsabilitat de totes en la defensa dels drets, les llibertats, el respecte i la vida de les poblacions d’arreu.

Des del Fons Català de Cooperació sintetitzem breument alguns dels projectes que s’executaran aquest any i que volen contribuir de forma més eficient i transformadora al desenvolupament, la pau i l’equitat entre tots els ciutadans i ciutadanes.

ACCIÓ HUMANITÀRIA I EMERGÈNCIA

  • 3620. Suport a l’Observatori de Drets Humans a la Necro Frontera

.

Des de l’Observatori del col·lectiu Ca-minando Fronteras treballen pel monitoratge de la defensa de drets a la frontera occidental euroafricana. A més, contribueixen a la visibilització i la denúncia de les pràctiques de la necropolítica en els territoris de frontera, la creació d’estratègies a favor de polítiques de vida i protecció de comunitats migrants, i la dignificació i la visibilització de les víctimes de les polítiques de mort, acompanyant les famílies en la identificació de les persones mortes i la recerca de les desaparegudes.

➡️ Més informació del projecte

  • 3705. Benvingut/da a Cracòvia – suport a una acollida digna i inclusiva per a persones refugiades de la guerra a Ucraïna

.

L’entitat Salam Lab gestiona un centre d’acollida a Cracòvia on la població refugiada pot rebre assistència psicològica i assessorament legal. A més, l’entitat s’encarrega de buscar pisos a la ciutat on poder allotjar aquestes persones, amb especial atenció a la població refugiada gitana, que s’enfronta a un alt nivell de discriminació al país.

El projecte forma part d’una solució planificada. Es vol donar una oportunitat a les famílies i col·lectius més discriminats i exclosos que han viscut la migració forçada per establir-se a Cracòvia.

➡️ Més informació del projecte

  • 3722. Suport a la població desplaçada interna per la guerra a Ucraïna occidental

.

La part occidental d’Ucraïna acull un nombre molt elevat de desplaçats interns. Degut a que no hi ha prou espai per oferir unes condicions de vida dignes a les persones en moviment i els costos de lloguer són força elevats, s’han organitzat centres col·lectius per oferir als desplaçats interns un espai segur per allotjar-se. Molts d’aquests, però, no disposen d’equipaments elèctrics suficients, i és per això que aquest projecte de l’entitat Arbeiter Samariter Bund – Ukraine (ASB) se centra en adquirir i lliurar equipaments bàsics a aquests centres (estufes elèctriques, bullidors elèctrics, neveres, calderes, rentadores, rentavaixelles i cables d’extensió).

➡️ Més informació del projecte

PROJECTES EUROPEUS I ACCIÓ HUMANITÀRIA:

  • 3695. COMET (Complementary Pathways Network)

Des del mes de gener de 2022, el Fons Català està gestionant el projecte COMET, subvencionat pel Fons Europeu d’Asil, Migracions i Integració. Aquesta experiència pilot té per objectiu crear una xarxa europea de diverses vies complementàries, legals i segures, per a l’admissió i acollida a Europa de 130 persones amb necessitat de protecció internacional que es troben al llarg de la Ruta de la Mediterrània Central, concretament a Níger. El Fons Català, com a part d’aquesta xarxa formada per 14 actors europeus de 7 països , i coordinada per l’entitat italiana FCEI, té com a objectiu específic l’obertura de 10 places d’acollida a través del patrocini comunitari als municipis catalans participants.

Actualment el projecte es troba en fase de negociació amb les autoritats estatals, i ja compta amb el suport de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme, del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, de la Dirección General de Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra y de la Dirección General de Migración y Asilo del Gobierno Vasco.

➡️ Més informació del projecte

ÀFRICA

  • 3634. Articulació d’una xarxa de perímetres agrícoles a la Casamance (Senegal) en base a la sobirania alimentària i el ple exercici dels drets de les dones – Fase 3

.

Les dones rurals representen el 70% de la mà d’obra i assumeixen més del 80% de la producció agrícola. Tanmateix, el seu accés als mitjans de producció i el seu control sobre els beneficis de la producció és molt limitat, especialment pel que fa a la propietat de la terra, malgrat que la legislació del país en garanteix el dret a tots els ciutadans i ciutadanes de forma equitativa. Aquest projecte estableix vincles entre els diferents projectes de desenvolupament agrícola als quals els ajuntaments catalans i altres actors estan donant suport al Senegal, tot millorant la coherència i l’alineament de les intervencions.

➡️ Més informació del projecte

COMISSIÓ DE MIGRACIONS I DESENVOLUPAMENT

  • 3696. FICAC – Festival Itinerant de Cinemes Africans de Catalunya

.

El FICAC neix, d’una banda, de la necessitat de corregir el gran buit cultural existent a Catalunya en relació a les cultures africanes. D’altra banda, busca també apropar a la població les realitats actuals del continent africà i crear un espai privilegiat per donar a conèixer els canvis socials i polítics que s’hi viuen, revisar-ne la història i donar a conèixer l’eclosió artística i estètica que s’hi està experimentant, sempre prioritzant la qualitat cinematogràfica dels títols.

El projecte consisteix en l’oferta d’un seguit de pel·lícules i documentals produïts per cineastes africans/es i afrodescendents en tres eixos temàtics:

1. Migracions: el repte de la representació positiva de la migració
2. Memòries colonials i postcolonials: revisitar el nostre passat per habitar el present
3. Àfrica és nom de dona: mirades cinematogràfiques amb perspectiva de gènere

➡️ Més informació del projecte

PROJECTES EUROPEUS I ÀFRICA

  • 3543. Shababuna – La nostra joventut informada i preparada per triar el seu futur

El principal objectiu del projecte és enfortir les capacitats de les autoritats regionals i locals de la regió marroquina de l’Oriental per promoure la conscienciació i la creació d’una campanya de sensibilització sobre els riscos de la migració irregular entre els joves de 14 a 25 anys.

Mitjançant la implicació de joves marroquins i ajuntaments, es pretén combatre la desinformació envers els processos migratoris, fent arribar als joves les oportunitats professionals i acadèmiques que hi ha al territori.

➡️ Més informació del projecte

AMÈRICA LLATINA

  • 3576. Gestió de residus sòlids i cooperació tècnica a la Mancomunitat de municipis de la Conca del Llac Petén Itzá, Guatemala

L’any 2015 es va posar en marxa un pla de gestió de residus mancomunat per a cinc anys, que preveia la reducció de la generació de residus a base de fomentar el reciclatge, la separació en origen i la sensibilització ambiental. Aquest pla va començar a implementar-se al municipi de San Andrés com a prova pilot, posant en marxa una planta de tractament de residus municipal i un nou sistema de recollida domiciliar amb la compra d’un nou camió. Actualment la planta està quasi finalitzada i es preveu convertir-la en un model replicable, ja que de moment serà de les poques a tot el país que aconsegueix minimitzar la fracció de rebuig i reciclar la major part dels residus particulars.

➡️ Més informació del projecte

  • 3795. Comayagua (Hondures) actua davant el canvi climàtic

.

L’Alcaldia de Comayagua en col·laboració amb el Fons Català i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, han generat una aliança per promoure al municipi de Comayagua eines d’acció davant del canvi climàtic en coherència i articulació amb les polítiques i les dinàmiques d’ordre municipal, nacional i internacional, mitjançant l’enfortiment de les capacitats comunitàries i municipals per a la implementació de polítiques i accions climàtiques que protegeixin els sistemes de vida per contribuir a la resiliència climàtica, la inclusió social i la igualtat de gènere al municipi de Comayagua.

➡️ Més informació del projecte