Comunicat 5 juny 2020

Primera trobada de l'espai de confluència entre administracions i entitats sobre emergència climàtica i cooperació

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), junt amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), han impulsat per primer cop un espai de confluència entre administracions públiques i actors de la societat civil sobre emergència climàtica i cooperació al desenvolupament. La trobada va tenir lloc el passat 4 de juny de manera telemàtica i van participar més de 130 persones, entre administracions, entitats de cooperació o mediambientals, centres de recerca i universitats.

Durant la jornada es va fer palès la importància de generar aliances per fer front a l’emergència climàtica des de la cooperació internacional, dos àmbits que necessàriament han d’anar de la mà i treballar de manera conjunta. En aquest sentit, la implicació de tots els actors, des d’administracions i institucions a entitats socials, és clau a l’hora de buscar consensos i actuar conjuntament per tal de desenvolupar accions i polítiques coherents i eficients. A més, la pandèmia mundial del coronavirus i els seus efectes han posat de manifest la importància de la cooperació i el treball en xarxa per fer front a problemes globals, que traspassen fronteres.

La trobada, presentada i dinamitzada per Carme Gual, directora de l’ACCD, va començar amb un primer bloc de presentacions institucionals on un representant de cada ens organitzador va poder introduir la temàtica i explicar la feina que desenvolupa la seva organització en matèria de cooperació i medi ambient. En aquesta primera part van intervenir David Minoves, director del FCCD, Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, David Llistar, director de Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, vicepresident d’Internacional i Cooperació de l’AMB, i Antoni Montseny, director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona.

La segona part de la jornada es va desenvolupar a través de quatre grups de treball on es van tractar temes com el rol de les administracions i els reptes ambientals de la societat civilcoherència en les polítiques públiques de sostenibilitat i justícia social; les accions i línies de treball, tant a Catalunya com als països del Sud; i les necessitats formatives en matèria de cooperació i medi ambient. Un cop finalitzats els grups de treball, es van compartir les conclusions en plenari que donaran lloc a un document on apareixeran recollides totes les propostes de la trobada.

Amb aquesta reunió es posa la primera pedra per generar un espai real de confluència entre diferents sectors, necessari per actuar de manera conjunta i coordinada per la justícia climàtica i social a escala internacional.

jornada emergència climàtica i cooperació internacional