General 7 juliol 2023

Projecte COMET: creació d'una xarxa europea de vies legals i segures

El COMET (Complementary pathways network) és un projecte europeu, subvencionat per l’AMIF, en el qual hi participen 14 socis de 7 estats membres, entre els quals hi ha el Fons Català, i està coordinat per la FCEI (Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia). L’objectiu del projecte és augmentar 130 places d’acollida de persones que transiten per la ruta del Mediterrani Central i necessiten protecció internacional, coordinar vies de migració legal i segura, crear eines comunes de qualitat per la orientació prèvia al viatge, la recepeció i el suport posterior a l’arribada al destí i oferir als socis de la xarxa un espai on poder intercanviar bones pràctiques en matèria de refugi i acollida.

El projecte també busca crear capacitats per les comunitats d’acollida i aconseguir la creació d’aquestes 130 noves places d’acollida al territori europeu, també s’espera que el projecte permeti monitorejar i avaluar el context migratori, aprendre i compartir coneixements, i proporcionar una base per la promoció continuada de l’expansió de la migració legal i segura. 

El projecte va començar el gener de 2022 i està en fase de negociació amb les autoritats estatals i locals per la implementació de les vies d’acollida i la identificació de les persones que participaran al projecte. 

Rol del Fons Català 

L’objectiu principal a nivell local es la creació de 10 places d’acollida per persones sol·licitants de protecció internacional per motiu de gènere, a través del patrocini comunitari en municipis catalans participants durant un període de 12 mesos. Per això, el Fons Català compta amb el suport d’un Comitè Tècnic, format per CCAR, CEAR, CEPAIM, CER-Migracions, CIDOB, Fundació Solidaritat UB, GRITIM-UPF, Refugees Welcome Cat, Stop Mare Mortum i el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades de la Direcció General de Migracions, Refugi o Antiracisme; i un Comitè de Seguiment compost pels ajuntaments participants i socis del Fons.