Què fem

Àmbits temàtics

Els projectes que desenvolupem des del Fons Català de Cooperació es classifiquen en un seguit d’àmbits temàtics que incorporen l’enfocament interseccional de drets humans i de gènere, així com els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Aquests àmbits s’aborden des d’una perspectiva local-global, que posa èmfasi en la interdependència dels territoris, en la necessitat de teixir aliances i en la corresponsabilitat dels impactes socioeconòmics i ambientals de les problemàtiques actuals.

Educació

L’educació és una eina bàsica i indispensable per aconseguir una societat justa, democràtica i lliure. Garantir l’accés a la formació de les comunitats amb les quals treballem és una prioritat pel Fons Català, ja que potencia la igualtat d’oportunitats, redueix el risc d’exclusió social, disminueix bretxa de gènere, i contribueix a la cultura de no violència. 

Salut

L’accés a la sanitat és un dret fonamental no garantit en molts indrets del món. La millora de la salut generalitzada augmenta l’esperança de vida i redueix algunes de les causes de mort comunes associades amb la mortalitat infantil i materna. Des del Fons Català treballem en projectes de salut ocular, salut mental, producció de medicaments i accés a la cobertura sanitària bàsica tan d’infants com de joves.  

Salut reproductiva

La salut sexual i reproductiva, així com la seva integració en les estratègies i programes nacionals, la planificació familiar i la sensibilització, són el pilar per garantir una vida lliure i segura, en la qual cada persona pugui decidir sobre el seu cos i tingui l’acompanyament adient en cada situació. 

Desenvolupa-ment rural

Les Nacions Unides apunten que el nombre de persones afectades per la fam pot arribar a superar els 840 milions de cara al 2030. Els conflictes bèl·lics, la crisi climàtica i l’aparició de pandèmies posen en risc la sobirania alimentària de milions de persones que depenen de les importacions d’aliments d’altres països. Per aquest motiu, crear i reforçar sistemes propis de producció i la utilització de llavors autòctones assegura la independència de la població i la fortalesa de l’economia. A més, també cal reforçar altres aspectes de la vida rural, com l’habitatge digne i el teixit social. 

Aigua i sanejament

Tres de cada deu persones no tenen accés a serveis d’aigua potable segura i sis de cada deu no tenen accés a instal·lacions de sanejament gestionades de manera segura. La higiene personal redueix la propagació de patògens i ajuda a prevenir infeccions. A més, l’escassetat d’aigua és un problema cada vegada més greu, que actualment ja afecta més del 40% de la població mundial i es preveu que la xifra augmenti.  

Igualtat de gènere

La igualtat de gènere és un dret humà fonamental que suposa una base essencial per construir un món pacífic, just i sostenible. La Justícia Global no s’assolirà fins que no s’aconsegueixi incorporar una perspectiva feminista i interseccional en totes les polítiques i accions.

Govern i societat civil

L’enfortiment de les institucions públiques i la societat civil de cada territori és el camí per una governança democràtica, pel desenvolupament social i econòmic, per la cohesió social i el respecte als drets humans i la igualtat de gènere.

Les organitzacions de la societat civil tenen una gran capacitat d’incidència política i uns canals de cooperació que contribueixen a la governança democràtica.

Migracions forçades

Les migracions forçades són aquelles que es produeixen quan la població es veu obligada a fugir com a conseqüència d’un conflicte armat, una situació de violència o de violació dels drets humans, o d’un desastre natural i humà en el país d’origen. A través de la campanya Món Local Refugi, el Fons Català ofereix acompanyament i suport a les persones en moviment a les rutes de fugida i a les que es troben atrapades en punts fronterers per tal de dignificar la seva situació i lluitar contra les vulneracions reiterades de drets humans provocades per lleis migratòries racistes, xenòfobes i masclistes.

Protecció

El creixement i desenvolupament personal en un ambient segur és un dret del qual totes les persones haurien de poder gaudir. Generar espais que previnguin l’exclusió social, la violència i la desigualtat, i disposar d’un acompanyament formatiu independentment de la capacitat econòmica és el que permet que les societats avancin en igualtat d’oportunitats.

Acció climàtica

El canvi climàtic és una realitat que està afectant tots els països del món, els seus ecosistemes, les economies i les vides de la població. Des de la cooperació municipalista estem treballant per la mitigació i l’adaptació de les comunitats més vulnerables al canvi climàtic. També treballem en la gestió de residus, ja que facilita l’estat de salut de la població, redueix la pressió al medi ambient, evita la contaminació de l’aigua i permet reciclar i reutilitzar els materials.