Tancada
No finançable
3461
|
DIVERSOS PAÏSOS

RESPOSTA D´EMERGÈNCIA PER FER FRONT ALS EFECTES DE LA COVID-19 EN PROJECTES ACTIUS A PAÏSOS ON LA COOPERACIÓ MUNICIPAL ÉS MÉS PRESENT

L'11 de març de 2020, l'OMS va declarar el brot del coronavirus (COVID-19) com una pandèmia. Des d'aleshores, estem immersos en una crisi d'impacte mundial, amb conseqüències impredictibles. A 4 de maig hi ha 3.508.566 casos confirmats i 247.531 persones mortes a causa de la COVID-19. Davant aquesta pandèmia, tots estem amenaçats, però el virus discrimina i no afecta ni afectarà per igual, les poblacions humanes i la situació de vulnerabilitat influirà molt. Segons el Banc Mundial els impactes de la COVID-19 sobre els índexs globals de pobresa seran dramàtics. Segons aquest informe entre 40 i 60 milions de persones seran arrossegades a una situació de pobresa extrema els propers mesos com a conseqüència de la crisi. Es tracta del primer increment registrat des de 1998, i l'àrea geogràfica més afectada serà, segons l'estudi, l'Àfrica Sud-sahariana. A curt termini les respostes estan enfocades a salvar vides i a la contenció i la prevenció de la pandèmia de la COVID-19. En aquest context de resposta a una crisi d'aquesta magnitud, la cooperació internacional juga un rol important. La crisi de la COVID-19 afecta de forma transversal pràcticament tots els projectes i programes de cooperació i d'emergència amb suport del municipalisme, i pot posar en risc real la continuïtat de les intervencions desplegades amb el suport de la cooperació municipal. En aquest sentit, des del Fons Català, proposem posar en valor l'experiència de la cooperació municipal i la trajectòria dels municipis catalans i la societat civil organitzada, per endegar una Campanya d'emergència, que abraça dos moments: 1- Contenció i prevenció de la pandèmia: Accés a la Salut; accés a Aigua, Sanejament i Higiene; accés a la Informació; accés a Refugi digne. 2- Resposta davant els efectes colaterals de la COVID-19: Accés a condicions de vida i serveis essencials, seguretat alimentària, pèrdua de medis de vida i accés a recursos econòmics L'objectiu la Campanya és fer una crida urgent als ajuntaments perquè els projectes i programes desplegats al llarg d'aquests anys amb el suport de la cooperació municipal, no es tanquin, puguin superar aquesta fase crítica d'urgència provocada per la COVID-19 i puguin continuar treballant en un marc de cooperació internacional alineat amb els ODS i el desplegament de l'Agenda 2030. En el marc de la Campanya, es prioritzarà el treball amb les contraparts locals que són els vertaders actors en l'impuls del seu propi desenvolupament i que les accions es duguin a terme en coordinació directa amb les alcaldies i/o organitzacions socials presents als territoris afectats. L'objectiu és poder garantir al màxim que els recursos arribin oportunament a la població damnificada més necessitada. En aquest sentit, la coordinació amb els actors locals ha de ser directa i les propostes d'ajuda s'han de generar a partir de les necessitats urgents identificades pels actors afectats per la crisi. Aquesta Campanya d'emergència està vinculada, doncs, a la fase de contingència per donar resposta als efectes directes o colaterals de la pandèmia en projectes actius, de desenvolupament o acció humanitària, que s'han vist afectats per la COVID19. Pel que fa al finançament, els ajuntaments i ens supramunicipals podran fer aportacions: - Finalistes: són aquelles aportacions destinades a un poder local determinat i/o organització social, que l'ajuntament donant vol prioritzar. - No finalistes: són aquelles aportacions que no arriben etiquetades per a cap zona en concret. Els donants poden ser ajuntaments, entitats i/o particulars. En el moment de la crida d'emergència hem identificat un seguit de projectes, de desenvolupament i d'emergència, amb afectacions causades pel COVID-19 a diferents països on la hi ha forta presència de la cooperació municipal catalana. Així, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a aquest suport a projectes afectats per la COVID-19.