Tancada
No finançable
3210
|
NICARAGUA

SUPORT A PROJECTES SOCIALS DE NICARAGUA EN EL MARC DE LA CRISI SOCIOPOLÍTICA I ECONÒMICA QUE VIU EL PAÍS

Des del passat 18 d'abril de 2018, Nicaragua està vivint una crisi sociopolítica de grans dimensions a escala nacional, que es va desfermar a partir de protestes de caràcter cívic i social als carrers contra les polítiques de l'Estat, que va tenir una forta repressió i que ha comportat la mort de prop de 400 persones segons els organismes de Drets Humans, milers de ferits i la detenció de dotzenes de manifestants. Tot i que el punt àlgid de la crisi han estat els mesos d'abril a juny, la situació no s'ha normalitzat ni s'ha trobat encara cap tipus de sortida negociada, malgrat els intents de conformar una mesa de diàleg permanent sota els auspicis d'organismes internacionals com l'OEA i les Nacions Unides. Aquesta crisi política ha anat derivant, de manera accelerada, en una crisi econòmica que està afectant cada vegada més la població amb menys recursos i que ja està tenint efectes molt negatius: pèrdua de llocs de treball i augment de la taxa d'atur, tancament de centenars de petites empreses de comerç i serveis, migració forçada de milers de persones a Costa Rica o altres països fugint de la repressió o buscant alternatives de vida... Tots els indicadors macroeconòmics estan patint una forta desacceleració (taxa de creixement del PIB, índex d'activitat econòmica, reserves monetàries, etc.) i això implica que les conseqüències per a les persones seran cada cop més evidents, sobretot per als sectors més vulnerables. Malgrat que es trobés una solució immediata a la crisi política, la recuperació econòmica pot trigar molts mesos a resoldre's, ja que la imatge de país ha quedat seriosament afectada i el turisme (un dels principals sectors econòmics en alça els darrers anys) ha quedat reduït pràcticament a zero. Les alcaldies del país, a banda del descens d'ingressos que obtenen amb recursos propis per la via fiscal, han vist retallades les transferències que l'Estat els atorga cada any per llei. Això ja està provocant que molts projectes d'inversió es posposin o s'anul·lin, i que molts programes socials s'estiguin quedant sense recursos per mantenir els serveis bàsics necessaris. Les persones beneficiàries d'aquests serveis eren, precisament, les de sectors amb menys ingressos i més vulnerables (infants, gent gran, adolescents en risc), per la qual cosa esdevé imprescindible cercar ajuts externs per pal·liar una situació que s'ha convertit en una emergència sobtada. En el cas del Fons Català, hi ha alguns projectes actius de caràcter social que progressivament s'estaven traspassant a les alcaldies, seguint uns terminis estipulats i pactats. La crisi, però, ha trencat totes les previsions i els governs locals en els propers mesos no podran fer front a les despeses que s'havien compromès a assumir. A partir de les visites a camp i els contactes realitzats des de la nostra oficina regional a Managua, s'han detectat els següents projectes en risc d'aturar-se o quedar sense recursos bàsics: - P2089 - Projecte CENIC - Centre de nutrició i capacitació a San Juan de Limay. - P2656 - Ampliació i manteniment de la llar d'avis d´El Sauce. - P3117 - Suport a l'alberg de víctimes de violència del Movimiento de Mujeres Nidia White: temes de seguretat, alimentació i lleure. La campanya cobrirà les despeses ressenyades durant un any, preveient que la crisi econòmica no se solucionarà a curt termini. Mentrestant, les alcaldies i les institucions buscaran alternatives per garantir la continuïtat de tots aquests centres d'atenció social. A banda d'aquests tres projectes prioritaris, i en funció dels recursos obtinguts, es proposa donar suport a un quart projecte que també es veurà afectat per la crisi i que es troba en risc de no poder atendre la població de comunitats indígenes de la costa Carib en procés d'alfabetització i postalfabetització: - P2913 - Extensió de la cobertura de l'alfabetització a les comunitats rames de Bluefields. Aquesta campanya ha estat compartida i validada amb l'Instituto de Fomento Municipal de Nicaragua (INIFOM) de manera que, independentment del context polític, es garanteixi el suport per poder fer arribar els recursos a les contraparts executores de cada municipi a través del Fons Català. Així, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a aquest suport a projectes socials de Nicaragua.