Tancada
No finançable
3245
|
VENEÇUELA

SUPORT D´EMERGÈNCIA A POBLACIÓ REFUGIADA I MIGRANT DE VENEÇUELA A PAÏSOS VEÏNS

L'Ajuntament de Mataró ha instat el Fons Català a "obrir una Campanya d'ajuda d'emergència en favor dels desplaçats de Veneçuela cap als camps de refugiats instal·lats en països veïns". Segons dades de l'Agència de l'ONU per als Refugiats (ACNUR), des de l'any 2015, uns 1,6 milions de persones han marxat de Veneçuela. ACNUR prediu que 1,8 milions de persones deixaran el país l'any 2018. Les dades d'ACNUR i de la Regional Inter-Agency Coordination Plataforma per a refugiats i migrants de Veneçuela, mostren que el nombre de peticions d'asil ha augmentat aquest any. Entre els anys 2014 i 2018, 346.000 veneçolans han sol·licitat asil a països veïns (sobretot al Perú, que en aquests moments és el principal país d'acollida, amb 133.400 peticions d'asil tramitades des de l'any 2014). De manera addicional, entre el 2015 i el setembre de 2018, més de 966.000 peticions de visats temporals o permanents i altres mecanismes de regularització han estat sol·licitats per veneçolans. Colòmbia, amb el suport d'ACNUR i l'OIM, ha registrat 442.462 persones veneçolanes, el 98,8% de les quals no tenen accés al sistema de salut i solament un 48,7% dels infants estan escolaritzats. Segons les oficines de Migració colombianes 935.593 veneçolans han entrat a Colòmbia durant el 2018, gairebé el doble dels que van entrar-hi el 2017 (470.000). El Brasil ha reubicat 527 veneçolans de les zones frontereres, que pateixen una gran pressió, a ciutats com São Paulo, Manaus i Cuiabá. Més de 340.000 veneçolans han entrat a l'Equador des de principis de 2018, amb una tendència creixent en comparació amb els 287.000 registrats per tot l'any 2017. Els governs del Brasil, l'Equador i el Perú han declarat l'estat d'emergència als punts d'entrada on han endegat operatius per respondre a necessitats humanitàries urgents, salut pública i protecció. ACNUR ha instat els països de la regió a brindar asil i protecció a la població veneçolana desplaçada, des d'un mandat humanitari i no polític. Les respostes, sustentades en acords vigents, han d'estar guiades pel principi que brindar protecció internacional és un acte humanitari i no polític. La situació és altament alarmant. S'ha incrementat el grau de vulnerabilitat de les persones refugiades i migrants de Veneçuela, que afecta de manera especial els infants i les dones en les rutes de trànsit. Hi ha una necessitat sentida d'assistència humanitària urgent i de protecció per preveure altres riscos com violència basada en gènere, tràfic humà i xenofòbia. En aquest context, el Fons Català identificarà la resposta d'emergència directament amb entitats humanitàries que estan treballant sobre terreny als països veïns esmentats.