En Curs
3910
|
Diversos

OBSERVATORI DE DRETS HUMANS A LA NECROFRONTERA: DIMENSIÓ TRANSNACIONAL

  • Titulars de drets: REF - Refugiats, desplaçats, desmobilit.
  • País: Diversos
  • Continent: Diverso
  • Import del projecte: 30.000,00 Euros
  • Aportació del Fons: 0,00 Euros
  • Entitat executora: CA-MINANDO FRONTERAS

La realitat transnacional és la clau d'abordatge en aquesta fase del projecte de l'Observatori de drets humans de Ca-minando Fronteras. L'Observatori és un projecte integral que s'articula al voltant de la intervenció directa amb comunitats i de la recerca social per a la sensibilització política i social. El treball és transnacional per fomentar la cooperació internacional en l'accés a drets de la població en moviment tant a l'Estat espanyol com a països d'origen i trànsit de la Frontera Occidental Euroafricana. La primera línia d'intervenció, del projecte, se centra en el treball amb persones migrants i les seves famílies, a la frontera Euroafricana Occidental, per tal de millorar l'accés a recursos i serveis, públics i privats, per a la protecció de la seva vida i els seus drets a escala transnacional. Per tal d'assolir aquest component, es proporcionarà assessorament i atenció personalitzada a persones migrants i famílies de morts i desapareguts a la frontera occidental euroafricana. El projecte assessora famílies de les víctimes de les fronteres tot facilitant-los informació i, en els casos que calgui, acompanyament i mediació davant dels serveis adequats, amb acompanyament en tràmits administratius o legals necessaris. Una altra activitat d'aquest component és facilitar mediació transnacional entre persones migrants i els serveis socials i autoritats en tràmits legals i administratius. Des de la feina diària d'acompanyament en l'accés a drets, es treballarà en l'anàlisi d'obstacles i en la identificació de bones pràctiques que assegurin la protecció de drets de persones migrants i les seves famílies. A través de la mediació en casos es busca obrir vies de cooperació i protocols d'actuació a escala transnacional als països de trànsit, origen i destinació. Així, a través d'aquesta tasca diària i del treball en xarxa amb actors diversos (públics i privats), es compartiran i fomentaran bones pràctiques per incidir en millores en els serveis que treballen amb població migrant. La segona línia d'intervenció del projecte se centra a fomentar el coneixement i la visibilitat transnacional sobre els drets de la població migrant i les seves famílies des de l'Observatori. En aquest component es duran a terme missions a països d'origen (Algèria, el Senegal o el Marroc) per a divulgació informativa sobre drets i donar suport als processos d'autoorganització de les famílies de víctimes de les fronteres. Així mateix, les missions es faran en clau de recerca i recollida de dades i evidències per tal de documentar processos d'extorsió i vulneració de drets que viuen les persones migrants i les seves famílies. Alhora, aquesta línia d'intervenció té un component d'incidència important, ja que durant l'execució del projecte es farà difusió de dades, anàlisis, evidències de vulneracions en diferents espais (xarxes socials, conferències i canals de comunicació...) i es publicarà un informe sobre situació de drets humans de les dones migrants a la Frontera Occidental Euroafricana.