En Curs
3950
|
CATALUNYA

PLA D´EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS – 2024

  • Titulars de drets: PGE - Població general
  • Finançable/No finançable: No finançable
  • País: CATALUNYA
  • Continent: EUROPA
  • Import del projecte: 0,00 Euros
  • Aportació del Fons: 0,00 Euros
  • Entitat executora: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

El Fons Català dona suport a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en el desenvolupament d'algunes de les activitats que despleguen el Pla Director relacionades amb EpD: - Revisar les accions actuals que s'estan desenvolupant en el marc de l'EpD (accions del Pla de Dinamització, accions obertes a la ciutadania, accions formatives) i elaborar un mapa de les iniciatives. - Establir un pla d'acció d'EpD. - Coordinar les actuacions proposades en el pla d'acció i fer el seguiment de les activitats als centres d'educació primària i secundària. - Organitzar activitats de formació en matèria de cooperació, solidaritat i pau adreçades a les entitats de la Xarxa Solidària.