Tancat
4060
|
CATALUNYA

PUBLICACIÓ DEL LLIBRE ´ALBÀNIA – KOSOVO´

  • Titulars de drets: PGE - Població general
  • Finançable/No finançable: No finançable
  • País: CATALUNYA
  • Continent: EUROPA
  • Import del projecte: 6.156,98 Euros
  • Aportació del Fons: 6.156,98 Euros
  • Entitat executora: FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Davant la gran implicació de la societat catalana en la Campanya x Kosovo i en les activitats que s'han ralitzat arreu del país un cop el conflicte bèl.lic ha arribat a la seva fi, hem considerat com a molt positiva la publicació del llibre Kosovo-Albània. La guerra a Europa com a eina d'acostament de cultures i de prevenció per a futurs enfrontaments ètnics. El volum és la unió de dos petits llibres escrits per Roberto Morozzo della Rocca (membre de la Comunitat de Sant Egidi) amb motiu de les crisis balcàniques. El primer fa referència a Albània i va ser redactat durant els dies de la crisi de les financeres i de la revolta armada del març de 1997. El segon, que gira al voltant de Kosovo, va ser redactat durant els bombardeigs de l'OTAN i es va publicar un mes abans del final de la guerra.