sin-titulo-4
2011
Gratuït

4t estudi de la Cooperació Local de Catalunya amb els països del Sud 2006-2008

L’estudi dona continuïtat a la tasca de recollida i anàlisi de dades de la cooperació descentralitzada catalana. Aquesta publicació és l’actualització de les dades presentades en els tres informes anteriors que recollien la informació compresa entre 1998-2000, 2000-2002, i 2003-2005.