sin-titulo-5
2016
Gratuït

Criteris d’aplicació del 0,7% dels ingressos propis municipals a la cooperació al desenvolupament

Estudi que intenta aplicar el sentit comú a l’anàlisi dels articles i conceptes pressupostaris que podrien considerar-se englobats en el terme ingressos propis. Amb aquest objectiu s’han posat sobre la taula una sèrie de principis o criteris que siguin, a la vegada, coherents amb l’esperit que anima les aportacions del 0,7% i operatius a l’hora del seu càlcul.